Test: Jazykový myšmaš 10

Vydáno dne 14.11.2016

Osm otázek, které zákeřným způsobem otestují Vaše znalosti české gramatiky a pravopisu. 1. Které z těchto slovních spojení obsahuje slabikotvorné L?

  1. lví hříva
  2. ptačí klec
  3. vlčí mák
 2. Vyberte dvojici, která nejvíce odpovídá vztahu radost – zármutek.
  1. doma – venku
  2. chytrý – liška
  3. vysoko – nízký
 3. Vyberte pomnožné podstatné jméno.

  1. brýle
  2. hůlky
  3. lyže
 4. Po celý středověk byli psi užíváni k lovu zajíců, lišek a vysoké. Tučně zvýrazněné slovo je:

  1. předmět
  2. příslovečné určení
  3. přívlastek
 5. Převeďte tučně zvýrazněné sloveso do infinitivu.
  Na řece plul parník.

  1. plavat
  2. plavit
  3. plout
 6. Označte větu, která neobsahuje žádnou chybu.

  1. Dřevorubec odvedl Jeníčka a Mařenku do lesu.
  2. Hynek si ví rady i s nejtěžšími hlavolamy.
  3. Je mi to proti mysly.
 7. Na kterém řádku není žádné slovo napsáno chybně?
  1. spřátelený, shodit, strávit
  2. vzpupný, vztát, vztyčit
  3. zkončit, zpívat, zkouška
 8. Ve kterém slovním spojení se nachází dvojhláska au?

  1. jet autobusem
  2. nezaujatý pozorovatel
  3. občanská nauka
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) a, 4) c, 5) c, 6) b, 7) a, 8) a
Přepis bublinkové nápovědy: