Test: Jazykový myšmaš (opakovací)

Vydáno dne 21.11.2016

Jazykový myšmaš má za cíl procvičit a obohatit Vaše znalosti českého jazyka. A protože chceme, aby Vám byly testy opravdu prospěšné, budeme pravidelně zařazovat také tzv. opakovací testy. V nich se setkáte s otázkami, kterou jsou založeny na deseti testech, které tomu opakovacímu předcházely. Můžete tak sledovat, co nového jste se s testy už naučili. 1. Kolik vět obsahuje následující souvětí?

  Nemocnice má přísné předpisy, které stanoví, jaká výzdoba je na našich pokojích povolena, zdá se však, že léčitelka Sroutová, která měla o vánočních svátcích hodně práce, si nebezpečné rostliny na pacientově nočním stolku nevšimla.

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
 2. Vyberte řádek, na kterém jsou jen přídavná jména.

  1. dnešní, cibulová, první
  2. mládí, kamenný, nový
  3. psí, Jeníčkův, zdráv
 3. U tučně zvýrazněného slova určete větný člen.

  Střecha domu potřebovala nutně opravit.

  1. doplněk
  2. předmět
  3. přívlastek
 4. Která z těchto vět obsahuje určitý tvar slovesa odvést?

  1. Dělníci odvozili cihly na stavbu.
  2. Tatínek odvedl Jeníčka a Mařenku do lesa.
  3. Vůz odvezl pytle s obilím.
 5. Označte spojení, které obsahuje chybu.

  1. dobýt hrad
  2. káva sebou
  3. rychle se zpřátelit
 6. Vyberte podstatné jméno, které je stejného rodu jako slovo játra.

  1. dovolená
  2. hodinky
  3. ptactvo
 7. Vyberte řádek, na kterém je správně určen slovní druh.

  1. dovolená – podstatné jméno
  2. nic – číslovka
  3. všichni – podstatné jméno
 8. Označte správně napsanou podobu věty.

  1. Prasátka vlkovi neotevřela.
  2. Prasátka vlkovi neotevřeli.
  3. Prasátka vlkovi neotevřely.
  4. Prasátka vlkovy neotevřeli.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) b, 5) b, 6) c, 7) a, 8) a
Přepis bublinkové nápovědy: