Velká písmena: Světový den Země/vody/matek

Vydáno dne 04.01.2017

V tomto článku si povíme, jak je to se psaním velkých a malých písmen u významných dnů jako Den Země, Dny evropského kulturního dědictví a podobně.Významné dny

Den lidských práv, Den vody, Den Země či Měsíc knihy. Ve všech případech se jedná o organizované akce, které už ve svém názvu obsahují informaci, o tom jako dlouho budou trvat (den, týden, měsíc). Jedná se vlastně i významné kulturní akce, které jsou často vázány na konkrétní datum či období a jejich konání má jistou tradici. Všechna tato označení proto vnímáme spíše jako vlastní názvy a píšeme je s velkým počátečním písmenem. Správně tedy píšeme:

Mezinárodní den žen
Měsíc knihy
Dny evropského kulturního dědictví
Český den boje proti rakovině
Den kostelů
Světový den bez tabáku

Dny, které nepovažujeme za významné

Od těchto významných dnů musíme odlišit pojmenování akcí, která se sice konají pravidelně, ale mají spíše obecný charakter. Jinými slovy řečeno jedná se o akce, které pořádá v různých obměnách kdejaká instituce, a proto není jejich označení vnímáno jako vlastní název pro nějaký významný den. Do této skupiny patří spojení jako:

den otevřených dveří
sportovní den
dětský den
rektorský den
děkanský den

Jak jednotlivé názvy odlišovat

Jednoduše můžeme říct, že s velkým písmenem píšeme ty akce se slovy den, týden či měsíc v názvu, které probíhají pravidelně ve stejnou pevně danou dobu. Takové významné dny jsou často zaznamenány také v kalendářích. Jako vlastní názvy je píšeme s velkým písmenem. Například Světový den vody v sobě zahrnuje různorodé akce na různých místech, všechny ale vznikají se stejným účelem a pořadatelé je uskuteční v konkrétním čase, který je pro všechny akce shodný. V Praze, Kolíně i Pardubicích probíhá Světový den vody 22. března.

Výrazy rektorský a děkanský den označují den, který je významný pouze tím, že studenti některé z vysokých škol mají volno. Celostátně se většinou tyto dny nijak neřeší, nenajdete na ně žádné letáčky ani upoutávky v televizi či rádiu. Vnímáme je tedy jako obecné názvy a píšeme je s malým počátečním písmenem.

Na dny otevřených dveří sice někdy školy či jiné instituce upozorňují nějakou reklamou, ale chybí jim zase charakter organizované akce probíhající v jednom konkrétním časovém úseku. Takové dny probíhají na školách pokaždé jindy, navíc se můžeme setkat se dny otevřených dveří škol, knihoven, muzeí, dopravců apod. Jejich názvy jsou tedy opět brány jako obecné a píšeme je s malým počátečním písmenem.

Přepis bublinkové nápovědy: