Test: Psaní předpon s, z a vz 8

Vydáno dne 26.11.2016

Dalších deset otázek na procvičení psaní předpon s, z a vz. Každá z nich navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.Nová kniha o Harry Potterovi mě __(1) klamala. David si ještě nestihl __(2) balit. Je potřeba __(3) hrabat listí. Mlha __(4) houstla. Středověká města díky obchodu __(5) kvétala. __(6) kontrolujte prosím všechny vyplněné údaje a pak žádost podepište. __(7) hořela velká část střechy. Malé děti se často __(8) hlédnou v pohádkových postavách. Potřebuje __(9) hubnout. Detektiv pečlivě pro__(10) koumal všechny stopy.

__(11)


Správné odpovědi: 1) z ; 2) s ; 3) s ; 4) z ; 5) vz ; 6) Z ; 7) s ; 8) z ; 9) z ; 10) z
Přepis bublinkové nápovědy: