Aktivity k výuce jmenného přísudku se sponou

Vydáno dne 16.12.2016

Tipy na aktivity, kterými můžete žákům přiblížit podobu jmenného přísudku se sponou.Jmenný přísudek se sponou má poměrně neměnnou podobu. Při učení toho můžeme snadno využít a názorně přiblížit dětem, co si pod tímto pojmem vlastně mají představit. Pro lepší zapamatování principu může využít několik her.

Co nejvíce příkladových vět

žáci mají za úkol vytvořit co nejvíce příkladových vět právě s tímto typem přísudku. Věty si můžete zapisovat a přísudky si v nich kroužkovat či jinak označovat. Inspiraci na tvorbu můžete vzít i z našich příkladových vět.

Bratr je student.
Michal je automechanik.
Lenka se stala kadeřnicí.
Dědeček je vášnivý rybář.
Velryba je savec.
Čáp je stěhovavý pták.

Slovesně-jmenný fotbal

Sami nebo ve dvojici si můžete také zahrát jakýsi slovesně-jmenný fotbal. Oblast může vybrat hráč, který je zrovna na řadě, nebo se na něm mohou dohodnout všichni žáci.

Basa je hudební nástroj.
Klavír je také hudební nástroj.
Pračka není hudební nástroj.
Pračka je domácí spotřebič

Do hry můžete samozřejmě promítnout i aktuálně probírané učivo z jiných předmětů, lze zařadit rozdělení ptáků na stěhovavé a ty, kteří u nás přes zimu zůstávají, dělení živočichů na savce, plazi apod. (Velryba je savec. Kobra je plaz.), spisovatele a směry, ve kterých tvořili (Zola je realista. Karel Hynek Mácha je zástupce romantismu.), atd.

Stalo se, že…

Začít můžete také určitou situací, žáci vymýšlí věty se slovesně-jmennými přísudky na základě věty, kterou uvedete příběh, například Vilík spadl do bahna.

Vilík je špinavý.
Jeho tričko je špinavé.
Jeho boty jsou od bahna.
Vilíkův nos je odřený.

Přepis bublinkové nápovědy: