Test: Všeobecný test (Šimek a Grossmann: Exkurze do Zoo)

Vydáno dne 27.12.2016

V tomto testu si můžete procvičit své znalosti gramatiky a pravopisu. A navíc se pobavíte u povídky Exkurze do ZOO, kterou napsali nezapomenutelní baviči Miloslav Šimek a Jiří Grossmann.Známky pak dával z hlav__(1)   podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drz__(2) . Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši čtyřlístků a ještě v__(3) čistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti.

Po prázdninách, právě když jsme si chystal__(4)   nůše na biologii a šplhoun Brumlík se v__(5) tasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nov__(6)   pedagog a řekl: „Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte po __(7) .“ Doktor Zelí b__(8) l možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozýval__(9)   výkřiky: „Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále!“ aj. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně shání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou: „Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděl__(10)   budete na v__(11) letě a já bych jako hlupák klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si m__(12) slíš.“ Při jedné hodině biologie jsme tak hlučel__(13) , že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky: „Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se m__(14) , jako by se tu válcoval plech.“ Tehdy poprvé se Zelí rozzuřil: „Vy nehodní chlapci,“ zašeptal, „za trest vám dnes neprozradím nic nového o ježkov__(15) .“

__(16)


Správné odpovědi: 1) y ; 2) ý ; 3) y ; 4) i ; 5) y ; 6) ý ; 7) mně ; 8) y ; 9) y ; 10) i ; 11) ý ; 12) y ; 13) i ; 14) i ; 15) i
Přepis bublinkové nápovědy: