Test: Cimrmanovo herecké desatero (větné členy)

Vydáno dne 01.07.2018

Každému začínajícímu herci se hodí znát základní herecké desatero. Každý žák základní školy zase jistě zužitkuje cvičení na určování slovních druhů. Náš test navíc obsahuje vysvětlení správných odpovědí.CIMRMANOVO HERECKÉ DESATERO

1. Nepij na kuráž. I opilce zahraje lépe střízlivý.  ________________________________ (1)

2. Pamatuj, že na jevišti se vetšinou jmenuješ jinak než v životě. Je dobré znát i jména ostatních figur.  ________________________________ (2)

3. Citová hnutí vyjadřuj raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen.  ________________________________ (3)

4. Za předměty házené na jeviště neděkuj. ________________________________ (4)

5. Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům.  ________________________________ (5)

6. Na záchod jdi před představením, ať potom při hře necouráš.  ________________________________ (6)

7. Hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas.  ________________________________ (7)

8. Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému.

9. Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované.  ________________________________ (8)

10. Při hostině na jevišti nejez. ________________________________ (9)

Vše je gumové. ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení
  5. e) příslovečné určení času
  6. f) příslovečné určení místa
  7. g) příslovečné určení způsobu
  8. h) přísudek
  9. i) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
  1. a) doplněk
  2. b) podmět
  3. c) předmět
  4. d) příslovečné určení času
  5. e) příslovečné určení místa
  6. f) příslovečné určení způsobu
  7. g) přísudek
  8. h) přívlastek
Správné odpovědi: 1) předmět , 2) příslovečné určení místa , 3) předmět , 4) přívlastek , 5) přísudek , 6) příslovečné určení času , 7) přísudek , 8) přísudek , 9) příslovečné určení času , 10) podmět
Přepis bublinkové nápovědy: