Test: Terry Pratchett a slovní druhy

Vydáno dne 29.12.2016

Proč nespojit procvičování slovních druhů s něčím, co je plné humoru? Knihy Terryho Pratchetta jistě tuto podmínku splňují a na „Úžasné Zeměploše“ určitě vedle mágů existují i podstatná jména, zájmena a slovesa.U tučně zvýrazněných slov určete, ke kterému slovnímu druhu patří. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení správné odpovědi, stačí najet myší na zelené / červené kolečku u Vaší odpovědi.

„Existuje snad jediné stvoření, jehož výraz by mohl působit ustaraněji než jejich tváře.
  ________________________________ (1)

Holub, který by se doslechl, že svatý Václav sestoupil ze svého podstavce
  ________________________________ (2)

a v nejbližším obchodě se zbraněmi si koupil brokovnici a zásobu nábojů na pernatou zvěř.“
  ________________________________ (3)

„V minulosti Smrť vyzkoušel ohnivé koně a koně-kostry a zjistil,
  ________________________________ (4)

že jsou většinou nepraktičtí, zvláště ti ohniví, kteří měli sklony podpálit si sami pod sebou podestýlku
  ________________________________ (5)

a pak stáli uprostřed plamenů a tvářili se užasle.“
  ________________________________ (6)

Jenže magie má zvyk ukrývat se nízko při zemi
  ________________________________ (7)

a udeřit v nejneočekáva­nějším okamžiku – jako hrábě ležící v trávě.“
  ________________________________ (8)

„Je to dost jasné, prohlásil nakonec a přitom rychle přemýšlel. Případ mortis portalis hororis causa a s komplikacemi.“
„Co to znamená, doktore?“ vyzvídal Pomošt.
Laicky řečeno,“ povzdechl si doktor, „je mrtvý jako loňská novinářská sezóna.“
  ________________________________ (9)

„A ty komplikace?“
Doktor se zatvářil vyhýbavě. „Stále ještě dýchá.“
  ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
Správné odpovědi: 1) zájmeno , 2) spojka , 3) podstatné jméno , 4) podstatné jméno , 5) zájmeno , 6) příslovce , 7) předložka , 8) přídavné jméno , 9) příslovce , 10) sloveso
Přepis bublinkové nápovědy: