Zapomenutá slova: V sadě skví se jara květ...

Vydáno dne 24.02.2017

Tentokrát se s naším seriálem Zapomenutá slova podíváme na jeden z našich národních symbolů. Pokud se květ skví, co to vlastně přesně znamená?„V sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled…“

Začneme nejdříve infinitivem tohoto slovesa. Ten správně zní: skvít se. Slovo má hned několik významů:

V hymně tedy obdivujeme nádherně rozkvetlé stromy, které svými květy září do dálky a poutají naší pozornost. Krása takto rozkvetlých stromů je tak veliká, že si její autor připadá mezi stromy jako v ráji.

Abychom si mohli udělat přesnou představu o významu této věty, je potřeba připomenout, že píseň Kde domov můj? původně českou hymnou vůbec nebyla a nejspíše ji autor ani s tímto úmyslem nepsal. Jedná se o písničku ze hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka od Josefa Kajetána Tyla. Tato slova zazní v poslední obrazu této frašky a odehrává se v nuselském údolí v Praze. Právě k němu se vztahují verše o vodách hučících po lučinách, o borech šumících po skalinách i o sadu, ve kterém se skvěl jara květ.

V písni Josef Kajetán Tyl vlastně popisuje jeden z nejdelších pražských potoků Botič a skály porostlé borovicemi, které se vypínaly nad nuselským údolím. Zmínka o květu pak patří tehdy proslulým Wimmrovým sadům, které ležely od Koňské a žitné brány až k Nuslím. V tomto sadu byly vysázeny ovocné stromy a růže.

A ještě jedna jazyková poznámka na závěr. Sloveso skvít se má tvary podle 3. i 4. třídy, časujeme ho podle vzorů krýt i sázet. Můžeme tedy napsat, že jara květ se skvískvěje.

Přepis bublinkové nápovědy: