Zapomenutá slova: Vari

Vydáno dne 20.02.2017

V dnešních zapomenutých slovech se podíváme do Erbenovy Kytice a vysvětlíme si, co znamená slovo vari.Vari!

Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu…“

Takto křičí matka na vodníka v Erbenově baladě Vodník. Co přesně slovo vari znamená a co matka vlastně vodníkovi říká?

Slovo vari patří k zastaralým citoslovcím, v dnešní době už se příliš nepoužívá a narazíte na něj spíše ve starších textech. Toto citoslovce vyjadřuje důraznou a výhružnou pobídku k odchodu, jedná se o jakési důrazné varování. Pokud bychom tedy chtěli zmíněnou ukázku z Kytice převést do dnešní řeči, zněla by přibližně takto:

Koukej vypadnout od našeho prahu, hybaj pryč, ty lstivý vrahu…“

Přepis bublinkové nápovědy: