Směna a změna

Vydáno dne 02.02.2017

Tentokrát se podíváme na správné psaní slov směnit, směna a změnit, změna. Víte, kdy které slovo správně použít?Směna, směnit (= výměna, vyměnit)

Slovo směna s předponou S má hned několik významů. Všechny ale nějakým způsobem souvisí s výměnou něčeho za něco.

Při směně peněz vyměníme bankovky jedné měny (třeba české koruny) za bankovky jiné měny (například euro nebo dolar). Se směnou se můžeme setkat i při obchodování, kdy vyměníme jedno zboží (třeba košík vajec) za jiné zboží (například košík hrušek).

Se směnami se setkáme i v některých zaměstnáních. I tady směna souvisí s výměnou, a to výměnou těch, kteří v podniku pracují. Ranní směna se vymění s odpolední, ta zase s noční apod.

Ve všech těchto významech píšeme slova směnit a směna s předponou S.

Nevíš, kde najdu směnárnu? Potřebuji směnit peníze.
Směnný obchod funguje na vzájemně výměně zboží.
Tento týden má tatínek odpolední směnu.

Změna, změnit (= stát se jiným, proměnit se, proměna)

Slovo změna (změnit) vyjadřuje, že se něco nebo někdo stane jiným, než byl dříve, dojde k jehoproměně. Na našem obrázku se ze žáby stane princ, což jistě velká proměna je Změnit se nám mohou také známky ve školy, naše zájmy i přátelé. A protože slovo změna vyjadřuje samo o sobě změnu stavu, píšeme v něm předponu Z.

Kouzlo bylo prolomenu, žába se změnila v prince.
David nemá rád nečekané změny.
Věřila, že se kvůli ní dokáže partner změnit.

Směna X změna

směnit peníze změnit se zpět v prince
Přepis bublinkové nápovědy: