Měkké a tvrdé souhlásky (vybarvování, doplňovačky, práce s textem)

Vydáno dne 03.02.2017

Procvičování není nikdy dost. Proto pro Vás máme zdarma ke stažení kartičky na výuku měkkých a tvrdých souhlásek. Najdete v nich vybarvování, hádání zvířat, klasické doplňování i/y i otázky pro práci s textem.Co aktivita obsahuje

Aktivita obsahuje celkem 6 tematicky laděných souborů karet. Každá sada je zaměřena na jedno zvíře a obsahuje 6 různých karet:

Vybarvování měkkých souhlásek a hádání zvířete

Děti nejdříve vybarvují všechny měkké souhlásky. Pokud splní úkol správně, objeví se jim na kartičce zjednodušená podoba konkrétního zvířete. Některé „vybarvovačky“ obsahují nápovědu v podobě určitých částí těla, ty doporučujeme zařadit do výuky nejdříve.

Kontrolní karta

Díky mohou sami žáci zkontrolovat správnost svého řešení.

Doplňování i/y

Na další kartičce najdete text vhodný pro doplňování i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. text koresponduje s obrázkem s úkolem na vybarvování.

Správné řešení doplňovačky

I v tomto úkolu mohou žáci porovnat své odpovědi se správným řešením.

Otázky a úkoly vycházející z textu

Každá sada navíc obsahuje kartičku s minimálně 3 otázkami a úkoly, které se nějakým způsobem vztahují k textu doplňovacího cvičení. Některé otázky zjišťují faktické porozumění textu, jiné vybízí žáky k přemýšlení či sdílení vlastních názorů a zkušeností. Úkoly lze zařadit i do hodin předmětu člověk a společnost (asistenční psi, mazlíčci apod.).

Jak se sadami pracovat

Při práci v hodině můžeme pracovat s celými sadami, jednotlivé aktivity však můžeme libovolně rozdělit a využívat v různých situacích. Lze nechat žáky pracovat s celou sadou, případně vyndat kartu s jedním úkolem a ten dětem zadat. Sady se liší obtížností úkolů, každý žák tak může dostat úkol, který je pro něj nejvhodnější. Pro žáky, kteří potřebují na plnění úkolů více času, lze využít například sadu s králíkem, která obsahuje nejkratší doplňovací cvičení.

Díky možnosti kontroly vlastní práce, můžeme sady využít i k samostatné práci. Kartičky s otázkami lze využít k individuální práci rychlejších či nadaných žáků.

Celé sady můžeme vytisknout, zalaminovat a vložit do obálky, případně spojit kroužkem na klíče.

Zdarma stáhnout sadu 30 karet s aktivitami

Přepis bublinkové nápovědy: