Slovní druhy: Stáří X staří

Vydáno dne 14.02.2017

Při určování slovních druhů rozhoduje o zařazení u některých slov i délka samohlásky. Někdy se opravdu vyplatí číst pozorně celé slovo.Stáří X staří, mládí X mladí

Při určování slovních druhů se vyplatí pečlivě číst slova, u kterých máme slovní druh určovat. K zákeřným dvojicím patří z tohoto pohledu slova stáří – staří, mládí – mladí. Délka první samohlásky u nich totiž rozhoduje o zařazení ke konkrétnímu slovnímu druhu.

Slova stáří a mládí řadíme k podstatným jménům (to stáří a to mládí), zatímco slova mladí a staří představují tvar množného čísla přídavných jmen mladý a starý.

Při zařazování slov ke slovním druhům proto čtěte zadaná slova pečlivě, někdy se to může opravdu vyplatit.

Přepis bublinkové nápovědy: