Jak na slova mnohoznačná

Vydáno dne 16.04.2017

Dnes se podíváme na to, jakými zajímavými aktivitami můžeme dětem přiblížit mnohoznačná slova. Budeme poslouchat písničku, pracovat ve skupinách i tvořit.Písnička Oči a oka

Pokud potřebujete děti seznámit s tím, co jsou to vlastně mnohoznačná slova, doporučuji využít k tomu tuto úžasnou písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hodině můžete pracovat jak se samotným textem, tak i přímo s písničkou. Písničku najdete na CD Aby bylo přímo veselo nebo na albu s názvem Zpěvník. Za sebe určitě doporučuji písničku do hodiny zařadit, je melodická, dětem se dobře pamatuje a může výrazně pomoct s pochopením učiva.

Po jejím přečtení/poslechnu­tí můžeme děti vyzvat k tomu, aby si text znovu pozorně přečetly a označily slovo, které se v něm nejčastěji objevuje. Kolikrát dané slovo v textu je? V jakých tvarech se vyskytuje? Je na tomto slovu něco nápadného/divného? Těmito a dalšími otázkami můžeme žáky nasměrovat ke zjištění, že slovo oko nese v každé větě jiný význam.

Pokud písničku Oči a oka neznáte, přikládám pro lepší představu přepis textu.

Když citron stříkne do oka,
to víme, to známe,
nastane bolest divoká,
to víme, to známe.

On citron patří do těla,
to víme, to známe,
však okem se to nedělá,

Není oko jako oko,
třeba oko kuří,
nezapláče, nezamrká,
jenom v botě duří.

Slečna Ječná byla včera
v malinovém houští,
proto se jí na punčoše
další oko spouští.

Když zajíc přehlídne oko,
to víme, to známe,
tak snědí ho na divoko,
to víme, to známe.

Kdo dělá jen tak naoko,
to víme, to známe,
ten do kapsy má hluboko,
to víme, to známe.

Když ti holka padne do oka,
to víme, to známe,
tak oženíš se do roka,
to víme, to známe.

A kdo má srdce chytlavý,
to víme, to známe,
už nikdy ji nevyplaví,
to víme, to známe.

Jaké všechny významy má…

Děti často baví vymýšlet své vlastní příklady. Nechte je proto ve skupinách zamyslet nad tím, zda znají ze svého okolí i další slova, která mohou v různých situacích vyjadřovat odlišné věci. Doporučuji ke každému slovu napsat všechny jeho významy, pokud žáci chtějí, mohou je i malovat. Definici lze doplnit také příkladovými větami. Pokud děti seznam zpracují přehledně, může vzniknou plakát, který lze využít i při výuce či opakování učiva (můžeme ho vyvěsit na nástěnku, případně si ho děti mohou nalepit do sešitu místo zápisu).

Popletené ilustrace

nechte děti vymýšlet věty, které obsahují nějaké mnohoznačné slovo. Každou větu napište na lísteček, lístečky od všech skupin vložte do krabice/pytlí­ku/klobouku a nechte každou skupinu vylosovat si jeden papírek. Jejich úkolem nyní bude namalovat k větě takovou ilustraci, aby byl u mnohoznačného slova použit ten význam, který do věty logicky nepatří.

Například u věty Po dvoře běhal kohoutek budou tedy děti kreslit vodovodní kohoutek zobající zrní mezi slepicemi. U slova zebra se mohou děti inspirovat například touto fotografií:

Vlastní písnička, říkanka, přísloví

I tato aktivity je založena na práci žáků a jejich prožitku učiva. Navíc rozvíjí kreativitu a komunikativní kompetence, žáci se u ní mohou i skvěle pobavit. Cílem je vymyslet vlastní píseň/báseň/přís­loví, které by zahrnovalo nějaké mnohoznačné slovo.

Když hrnci utrhneš ucho, dostaneš za uši.

V zemi rostl vzácný strom korunovník. V koruně stromu totiž rostly samé královské koruny.

Zdatnější skupiny mohou dostat za úkol sestavit takový text, který by obsahoval co největší množství mnohoznačných slov.

Přepis bublinkové nápovědy: