Test: Slovní druhy (Strážci příběhů)

Vydáno dne 23.04.2017

Další test zaměřený na určování slovních druhů. tentokrát se podíváme do úchvatného příběhu Strážci příběhů.Když jsem druhý den během vyučování opět vstoupila do Knihy džunglí, už tam na mě Werther čekal.
________________________________ (1)  

Měl kabát ke kolenům z rudého sametu a staromódní klobouk. Jeden šlahoun zabodl svůj trn do jedné z jeho hedvábných punčoch a vytvořil mu na ní oko.
________________________________ (2)  

Když jsem vstoupila, bojoval zrovna s rostlinou o svobodu.
________________________________ (3)  

„Dobrý den, slečno Amy. Já trpím,“ pozdravil mě.
________________________________ (4)  

„Já vím,“ řekla jsem. „Znám váš román.“
________________________________ (5)  

"Ale dnes je to obzvlášť těžké.
________________________________ (6)

Mám pocit, jako by má lebka skončila pod kopyty koně."
________________________________ (7)  

Protáhl obličej do úšklebku. "Za to vděčím Inkoustovému sudu.
________________________________ (8)  

Už nikdy do špeluňky nevkročím.
________________________________ (9)

Včera večer jsem málem propásl svou sebevraždu," zvolal dotčeně. „Dokážete si to představit?“
  ________________________________ (10)

Možnosti:
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
  1. a) citoslovce
  2. b) částice
  3. c) číslovka
  4. d) podstatné jméno
  5. e) předložka
  6. f) přídavné jméno
  7. g) příslovce
  8. h) sloveso
  9. i) spojka
  10. j) zájmeno
Správné odpovědi: 1) podstatné jméno , 2) zájmeno , 3) podstatné jméno , 4) sloveso , 5) zájmeno , 6) přídavné jméno , 7) předložka , 8) podstatné jméno , 9) zájmeno , 10) příslovce
Přepis bublinkové nápovědy: