Letní úkolník z češtiny

Vydáno dne 10.06.2018

Hledáte inspiraci na aktivity, které byste mohli s dětmi dělat v období těsně před prázdninami nebo na začátku nového školního roku? Nechte se inspirovat Letním úkolníkem z češtiny, který si můžete u nás zcela zdarma stáhnout.Co Letní úkolník z češtiny obsahuje

Úkolník obsahuje celkem 12 námětů, které můžete snadno zařadit do běžné výuky ve škole i doma. Většina úkolů se tematicky vztahuje k prázdninám, teplu a létu. Můžete je tedy zařadit ve volnějších dnech před začátkem letních prázdnin, případně jimi zahájit nový školní rok.

Aktivity jsem se snažila vybírat tak, aby byly pro žáky a studenty zajímavé a trochu i nevšední. Velká část úkolů je zaměřena na psaní, rozvoj kreativity a fantazie. Některé náměty vychází ze čtenářských dílen, některé se vztahují ke slohu a jiné vybízí děti k tomu, aby si s českým jazykem trošku hrály. Možná si díky některému z těchto úkolů děti uvědomí, že i čeština může být zábavná. V neposlední řadě najdete v Úkolníku také úkol na procvičení počtu slabik ve slově či rozeznávání citoslovcí.

Díky úkolům se s dětmi můžete vžít do role batohu či lahve od pití, zahrajete si na básníky, doporučíte dovolenou svému oblíbenému hrdinovi apod.

Většina činností zároveň rozvíjí komunikační kompetence, učí nenásilnou formou vyjádřit vlastní myšlenky i názory.

Pro koho je určen

Úkoly jsou navrženy tak, že je s jistými obměnami mohou plnit děti na 1. i 2. stupni základní školy. Věřím, že některé náměty zaujmou i studenty středních škol či nás dospělé. Navíc můžete do výuky zařadit jen některé z nich a ostatní nechat třeba na později.

Zdarma stáhnout Letní úkolník z češtiny

Přepis bublinkové nápovědy: