Slova, která začínají na vi, ví

Vydáno dne 17.07.2018

Některým žákům dělá problémy poznat, kdy slovo obsahuje tvrdou předponu vy-, vý- a kdy slovo obsahje jako základ měkkou skupinu hlásek vi, ví. Pokud Vám připadá poznávání předponu příliš složité, můžete na to jít i jinak – zapamatovat si slova, která začínají na měkké vi, ví. Díky našem článku se můžete přesvědčit, že jejich seznam není zase až tak dlouhý.Slov, která začínají na měkké vi nebo ví, nemá čeština tolik, kolik by se mohlo na první pohled zdát. V tomto seznamu se můžete seznámit s těmi, které používáme nejčastěji.

Vidět, vídat

Dále sem patří slova jako vidění, viz, vize, vizionář.

vidět dalekohledem vidět černobíle

Vidlička

vidlička a nůž jíst vidličkou

Vidle

vidle sedlák s vidlemi

Višeň

= strom i plod

miska s višněmi rozkvetlé višně

Víkend

Stejný pravopis má i přídavné jméno víkendový.

víkend Hurá, je víkend!

Vítr

Fouká vítr. rychlý jako vítr

Vichr, vichřice

vichřice silná vichřice

Víno, vinice, vinný, vinotéka apod.

Patří sem víno jako nápoj, hroznové víno, vinná réva, vinice, vinotéka, vinárna, pražská čtvrť Vinohrady apod.

víno vinice

Víko, víčko

víčka oční víčko

Vítěz

Dále sem patří slova vítězství a vítězný.

vítěz vítězné trofeje

Víra

buddhistická víra symbol křesťanské víry

Vina, vinný

Patří sem také slova jako vinit, obvinit, zavinit, obviněný, obvinění apod.

vinný Budou obviněni z přepadení,

Vinout

Patří sem také slova jako navinout, zavinout, závin či zavinovačka.

Cesta se vinula lesem. navinout kabel

Viset

Patří sem také slova visící a visutý.

Na šňůře visí prádlo. visutý most

Vila

vila s parkem moderní vila

Víla

pohádkové víly hrát si na vílu

Vikýř

vikýře dům s vikýři

Viróza

ležet kvůli viróze mít virózu

Vížka

= malá věž, věžička

kostel s vížkou kostelní vížka

Uprostřed tohoto slova píšeme písmeno Ž, o rozdílu mezi slovy výška a vížka si můžete přečíst i v samostatném článku Výška a vížka.

Vikev

= popínavá rostlina (například vikev ptačí, vikev plotová, vikev hrachovitá)

plot s vikví vikev

Vír

= krouživý pohyb něčeho, někdy se také používá v přenesených významech (například vyvolat rozruch)

vodní vír ve víru oslav

V češtině máme ještě slovo výr s tvrdým ˇY, to označuje nočního ptáka. Více informací najdete v samostatném článku Výr a vír.

Vitrína

= zasklená skříň, ve jsou vystaveny nebo uchovány různé předměty, často se můžeme s vitrínami setkat například v muzeích

chladicí vitrína vitríny s exponáty

Měkké vi, ví píšeme i na začátku těchto slov:

vizitka vizita vir, virus
vibrovat, vibrace viklat, zviklat vířit
viněta (nálepka, štítek) viola (hudební nástroj) vindra (drobný peníz)
Přepis bublinkové nápovědy: