Test: Poznej vyjmenovaná slova po M (PŘESMYČKY)

Vydáno dne 24.07.2018

Přesmyčky pro ty, kteří s vyjmenovanými slovy po M teprve začínají. Složíte z nabídnutých skupin písmen správné vyjmenované slovo?Z rozházených písmen vždy složte jedno vyjmenované slovo po M. Svou odpověď zapište do políčka pod zadáním.


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(1) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(2) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(3) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(4) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(5) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(6) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(7) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(8) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(9) .


V přesmyčce je schováno vyjmenované slovo ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) myš / Myš ; 2) myslit / Myslit ; 3) mýtit / Mýtit ; 4) chmýří / Chmýří ; 5) smýkat / Smýkat ; 6) dmýchat / Dmýchat ; 7) Litomyšl / LITOMYŠL ; 8) zamykat / Zamykat ; 9) hlemýžď / Hlemýžď ; 10) nachomýtnout se / Nachomýtnout se
Přepis bublinkové nápovědy: