Test: Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 12

Vydáno dne 06.08.2018

Cvičení, ve kterém si můžete ověřit, zda umíte psát správně souhlásky uvnitř a na konci slov. Každá odpověď navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné písmeno. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

„Koblí__(1) ku, já tě sním!“ zabručel medvě__(2) .
„Jeníčku, ho__(3)   mi ještě kousek perníku,“ volala Mařenka.
„Nesu jí k svá__(4) ku květiny, láhe__(5)   vína a jablečnou bábo__(6) ku.“
„Kůzlá__(7) ka, otevřete vrá__(8) ka, maminka se vrátila domů,“ volal vlk pozměněným hlasem.
„Dí__(9) ka, které střevíček padne, se stane mou ženu.“
„Zrca__(10) lo, kdo je na světě nejkrásnější?“ ptala se každý den králo__(11) na.

__(12)


Správné odpovědi: 1) ž ; 2) d ; 3) ď ; 4) t ; 5) v ; 6) v ; 7) t ; 8) t ; 9) v ; 10) d ; 11) v
Přepis bublinkové nápovědy: