Test: Měkké a tvrdé souhlásky (Dopis z Bradavic)

Vydáno dne 01.02.2019

Další test zaměřený na psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. Po vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpověď.

Harry rozlož__(1) l kus papíru a četl:

Každ__(2)   žák bude potřebovat tyto učebn__(3) ce:
Miranda Jestřábová: Př__(4) ručka kouzelných slov a zaklínadel
Batylda Bagshotová: Děj__(5) ny čar a kouzel
Phyllida Výtrusová: T__(6) síc kouzeln__(7) ckých bylin a hub

Dalš__(8)   vybavení
1 hůlka
1 kotlík (c__(9) nový, standardní velikost 2)
1 sada skleněných nebo kř__(10) šťálových lahviček
1 dalekohled
1 mosazné váh__(11)

Žác__(12)   si s sebou mohou rovněž př__(13) vézt sovu, kočku, nebo žábu.

Upozorňujeme rod__(14) če, že žákům prvn__(15) ho ročníku není povoleno mít vlastní košťata.

__(16)


Správné odpovědi: 1) I ; 2) ý ; 3) i ; 4) í ; 5) i ; 6) i ; 7) i ; 8) í ; 9) í ; 10) i ; 11) y ; 12) i ; 13) i ; 14) i ; 15) í
Přepis bublinkové nápovědy: