Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména - určování rodu a vzoru

Vydáno dne 19.02.2012 od Jana Skřivánková

V tomto článku se seznámíte se základním postupem pro určování rodu a vzoru podstatných jmen, najdete v něm také ilustrovaný přehled všech vzorů. Článek byl aktualizován

Jak už jsme si řekli v minulém článku, každé podstatné jméno má svůj rod a vzor, podle kterého se skloňuje. Správné určení obou dvou kategorií je velmi důležité. Pokud neurčíme správně vzor, hrozí, že dané slovo budeme špatně skloňovat a dopustíme se tak v některém v pádech chyby a napíšeme slovo ve špatném tvaru.

Pokud bychom např. přiřadili ke slovu pole vzor kuře místo moře, mohla by nám klidně vzniknout věta Na poleti pracovali sedláci. V tomto případě si většina z nás všimne, že je asi něco špatně, ale existují i tvary, u kterých nám špatné určení vzoru nebude tak nápadné a my se pak zbytečně dopustíme hrubky.

Vezměme si například slovo Ital. To skloňujeme podle vzoru pán (Ital bez Itala jako pán bez pána), správně tedy píšeme například sešli jsme se s Italy (jako s pány). Pokud bychom podstatné jméno Ital přiřadili nesprávně ke vzoru muž, pak bychom psali nesprávně, že jsme se sešli s Itali (jako s muži ). Nechybovali bychom z neznalosti správného skloňování, ale kvůli špatnému přiřazení vzoru.

Určování rodu

Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný (o něm si můžete přečíst v samostatném článku). Pro nás je zatím důležité si zapamatovat tyto tři rody. To, k jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu „ukázali“ ukazovacím zájmenem (ten, ta, to).

ženský rod – TA mužský rod – TEN střední rod – TO
ta lvice, ta dívka ten lev, ten chlapec to kuře, to vejce

Určování vzoru – přehled vzorů

Podle rodu pak můžeme určit také vzor každého podstatného jména. Jak ale postupovat správně?

Mějte se na pozor, v jakém rodu se pohybujete a „vybírejte“ pouze ze vzorů příslušného rodu (u mužského rodu pak dejte pozor, abyste životné podst. jméno nepřiřadili k neživotnému vzoru a obráceně).

Vzory ženského rodu

žena růže píseň kost

Pomůcka: Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na kost.

O přiřazování slov k jednotlivým vzorům ženského rodu si můžete přečíst v samostatném článku.


Vzory mužského rodu

pán muž předseda soudce
(životný) (životný) (životný) (životný)

 
hrad stroj  
(neživotný) (neživotný)  

Pomůcka: Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj. Jeho počínání přihlíželi předseda a soudce.

Na našich stránkách si můžete přečíst samostatný článek o skloňování vzorů předseda a soudce, dalším vzorům se budeme věnovat později.


Vzory středního rodu

město moře kuře stavení

Pomůcka: Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení

Na našich stránkách si můžete přečíst samostatný článek o rozlišení vzorů moře a kuře.


Určování vzorů – základní postup

Vzor k podstatnému jménu pak určíme podle koncovky v 1. pádu jednotného čísla:

jméno – to jméno – rod střední – koncovka -o – vzor město

pěna – ta pěna – rod ženský – koncovka -a – vzor žena

Pokud podstatné jméno nemá koncovku, řekneme si od něj 2. pád a podle koncovky 2. pádu čísla jednotného určíme vzor:

leguán – ten leguán – rod mužský – bez leguána – bez pána – vzor pán

kaz – ten kaz – rod mužský – bez kazu – bez hradu – vzor hrad

Dejte si pozor na vzory moře a kuře. Pokud si nejste jisti, ke kterému vzoru slovo končící na koncovku -e zařadit, řekněte si jeho 2. pád. Ten pak srovnejte s 2. pády obou vzorů.Podrobný postup najdete v již zmiňovaném článku o rozlišení vzorů moře a kuře.

Na závěr

Tento článek má za cíl seznámit Vás se základním postupem při určování rodu a vzoru podstatných jmen. Nabízí také přehled všech vzorů i s obrázky, aby se Vám jednotlivé vzory lépe zapamatovaly. Je také jakýmsi rozcestníkem na články, ve kterých se na našich stránkách věnujeme určování rodu podstatných jmen.

Vstoupit do diskuze Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: