Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Učíte se s dětmi vyjmenovaná slova?

Vyzkoušejte naši novou aplikaci Čeština s maňásky, která Vaše děti vyjmenovaná slova opravdu naučí. Obsahuje totiž 6 000 testových otázek, interaktivní zkoušení a 3 zábavné hry na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Další témata:

Tipy a triky, Předpony s, z, vz, Souhlásky uvnitř a na konci slov, Interpunkce, Chytáky v češtině, Velká písmena, Lexikologie, Psaní mně/mě, Bě, pě, vě, Vývoj češtiny, Psaní ú/ů, Slohová práce, Testy na více jevů, Hlásková stavba slova, Čeština letem světem