Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Viz, nebo viz.?

Vydáno dne 07.09.2011 od Jana Skřivánková

Patří za slovo viz tečka, nebo ne? V dnešním krátkém článku se dozvíte, jak toto poměrně problematické slovo psát správně.

V textu se často setkáváme s tím, že potřebujeme někoho odkázat na jiný text, v tomto případě používáme právě spojení jako viz strana 28, viz můj předešlý komentář, viz článek ten a ten. Na internetu se však často v různých diskuzích setkáváme s tím, že diskutující toto slovo píší nesprávně.

Viz není zkratka

Mnoho lidí má slovo viz zafixované jako zkratku (především kvůli jeho délce), píší ho tedy s tečkou jako např., atd., apod. Viz však zkratkou není, jedná se o rozkazovací způsob slovesa vidět.

1. osoba množného čísla = vizme

2. osoba jednotného čísla = viz

2. osoba množného čísla = vizte

Tvar viz ale v běžném hovoru příliš nepoužíváme, proto si mnozí z nás neuvědomují, že se jedná o rozkaz od slovesa. Je to podobné jako kdybychom místo viz napsali: podívej se na tu a tu stranu, podívej se na mé předešlé komentáře apod. Dnes se tvar viz však už běžně příliš nepoužívá v jeho původním významu (Viz ten hezký dům), ale je považován za ustrnulý tvar s odkazovací funkcí (dokazuje k jinému textu, ve kterém můžeme nalézt více informací k probíraném tématu atd.). Proto tvar viz používáme i v množném čísle, nepíšeme vizte strnu 2, ale viz stranu 2. Je to i kvůli tomu, že tvar vizte se obecně v běžné řeči téměř nepoužívá (občas se s ním můžete setkat v divadle: "Vizte drama o nešťastné lásce...").

Další příklady použití:

O této problematice jsem se již podrobněji zmiňoval (viz mé články).
Více informací o nedokonavém vidu viz strany 55-56.
viz mé předešlé komentáře
viz kapitolu/ kapitola Minulý čas průběhový
viz str. 28

Po slovesu vidět musí být podstatné jméno vždy ve 4. pádu (viděl Honzu a Petra - koho, co viděl?, viděli ho z okna - koho, co viděli?), po tvaru viz se proto používá také 4. pád (viz stranu 20, viz další kapitolu). Ve tvaru viz můžeme však podle novějších příruček a slovníků používat také 1. pád (viz strana 20, viz další kapitola). Spisovné je tedy použití 4. i 1. pádu.

Závěr

V dnešním krátkém přehledu jsme si vysvětlili, proč máme správně psát tvar viz bez tečky, dozvěděli jsme se, že se skutečně nejedná o zkratku, ale o rozkazovací způsob slovesa vidět. Zároveň jsme si řekli, jaký tvar by mělo mít podstatné jméno stojící za tímto slovesem.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: