Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Mluvnický test #3

Vydáno dne 10.10.2008 od

V dalším testu si procvičte, jak jste připraveni na přijímací zkoušky na střední školu.

O Červené Karkulce

Přečtěte si následující text. Otázky se k němu vztahují. Čtěte pozorně. V textu mohou být chyby.

Bylo jednou jedno milé a hodné děvčátko. Kdo tu holčičku poznal, ten ji musel mít hned rád. Ale nejvíc ji milovala její babička. Ta by pro svou vnučku udělala snad všechno na světě. Jednou jí ušila červený čepeček, karkulku. Vnučce červená karkulka moc slušela, a tak ten čepeček pořád nosila. Od té doby děvčátku nikdo jinak neřekl než Červená karkulka.

 

 1. „Kdo“ v druhé větě je:

 2. zájmeno „ji“ v druhé větě

 3. Jaký je základní tvar zájmena „ji“ ve druhé větě.

 4. Ve čtvrté větě (počítáno od velkého písmena k tečce) je přísudkem:

 5. slovo „světě“ ze čtvrté věty je

 6. slovo „JÍ“ v páté větě je

 7. V šesté větě

 8. 6. věta je

 9. 2. souvětí Kdo tu holčičku poznal, ten ji musel mít hned rád.

 10. Ve druhém souvětí je vedlejší věta:

 11. V poslední větě


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Ukázka jsem převzala z Českého špalíčku, Milady Motlové a Vlasty Baránkové. Vydal Knižní klub v roce 2006 Oproti originálnímu textu jsem ale opravila jméno naší hrdinky – Červená karkulka, protože původní Karkulka bylo zavádějící a především česky nesprávně.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: