Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Z právního hlediska

Vydáno dne 06.01.2015 od Jana Skřivánková

Na stránkách Moje čeština je už několik desítek výukových materiálů a jejich počet neustále roste. Proto přišel čas alespoň ve stručnosti objasnit podmínky jejich použití.

Podmínky a právní omezení používání těchto stránek

I. Obecná ustanovení

Dne 6. 1. 2015 vstupují v platnost podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen podmínky) www.mojecestina.cz (dále jen stránky). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které stránky užívají nebo je mají v úmyslu užívat (dále jen uživatelé).

Provozovatelem stránek je Jana Skřivánková, Podskalská 1356, Kolín. Obsah a design stránek je chráněn platným autorským zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění.

Není-li uvedeno jinak, autorem a držitelem autorských práv na obsah stránek je provozovatel. Autory jednotlivých materiálů (článků, testů apod.) a držiteli autorských práv na tyto materiály jsou osoby u těchto materiálů uvedené. Některé informace a materiály jsou převzaty z jiných zdrojů, které jsou uvedeny včetně informací o autorských právech.

II. Používání stránek

Přístup a používání stránek ve smyslu čtení informací na nich uvedených je bezplatné.

Stránky může zdarma využívat jakákoliv fyzická osoba (dále jen ‘uživatel’) pro své vlastní potřeby.

Pro vlastní potřeby smí každý uživatel studijní materiály, t.j. články, testy, cvičení (dále jen materiály) stahovat a tisknout (v původní i upravené podobě).

Provozovatel dovoluje ONLINE použití materiálů ve školách (státních i soukromých) i jejich tisk a rozmnožování pro potřeby výuky (v původní i upravené podobě). V případě použití tištěných materiálů ve výuce je uživatel povinnen umístit na každé stránce informace o původu a zdroji (www.mojecestina.cz).

Je výslovně zakázáno (bez písemného svolení provozovatele):

  • Jinak rozmnožovat a šířit (elektronickým i mechanickým způsobem) materiály i jejich části pro komerční i nekomerční účely.
  • Přepisovat, kopírovat, importovat či jiným způsobem získávat data ze stránek a umisťovat je do jiných databází, adresářů či přehledů (elektronických, psaných či tištěných).
  • Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatelů do obsahu či technické podstaty stránek (s výjimkou komentářů a příspěvků v diskusním fóru). Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

III. Odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací zveřejněných na stránkách. Provozovatel může kdykoliv provádět změny na stránkách. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty a škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Provozovatel neručí za obsah komentářů a příspěvků v diskusním fóru.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na další www-stránky, které nejsou součástí stránek mojecestina.cz. Provozovatel není zodpovědný za obsah těchto stránek a nemůže odpovídat za případné škody a újmy vzniklé na základě přístupu k těmto stránkám. Odkazy jsou uváděny pouze pro pohodlí uživatelů stránek.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za aktivity třetích stran, které mají na stránkách www.mojecestina.cz umístěnou reklamu či jinou formu propagace. Provozovatel nemůže zodpovídat za případné škody a újmy vzniklé na základě kontaktu uživatelů s těmito stranami.

IV. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji uživatele, které uživatel provozovateli poskytuje, bude provozovatel nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.mojecestina.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Často kladené dotazy

Můžu vaše materiály tisknout pro své studenty ve škole?

Ano, za předpokladu že na každé takové stránce bude uvedeno, že se jedná o materiál převzatý ze stránek Moje čeština.

Můžu váš článek umístit na svých osobních stránkách, blogu apod.?

Bez našeho výslovného svolení ne. Dopouštěli byste se porušení autorských práv.

Co můžu udělat, abych od Vás dostal takové svolení?

Napsat nám e-mail, kde přesně popíšete o který konkrétní článek máte zájem, na jakých stránkách a za jakým účelem ho chcete použít a jakým způsobem by byl otištěn.

Je možné použít alespoň vaše ilustrace?

Na ilustrace se vztahuje totéž jako na ostatní materiály, pokud samozřejmě jako autor není uveden někdo jiný nebo pokud není uvedeno, že se jedná o ‘public domain’.

Je možné na obrázky alespoň přímo odkázat ze svých stránek? Ne, ani to není možné bez našeho souhlasu.

Mohu na vaše stránky odkázat ze svých stránek či blogu? Ano, to samozřejmě možné je. Takové odkazy jsou vítány.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: