Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Psaní ú/ů

Vydáno dne 09.12.2008 od Jana Skřivánková

Pojďme se společně podívat na to, kdy v češtině píšeme ú s čárkou a kdy ů s kroužkem. Náš článek neobsahuje jen suchý výčet pravidel, ale také jejich stručné vysvětlení.

Pro správné psaní čárky a kroužku je především důležité uvědomit si, ve které části slova dlouhé u stojí. Až na pár výjimek nám stačí si pamatovat několik jednoduchých pravidel.

Ú s čárkou píšeme

Vždy na začátku slova

Toto pravidlo platí snad ve všech případech, můžeme se na něj stoprocentně spolehnout. Pokud stojí dlouhé ú na začátku slova, píšeme ho vždy s čárkou.

23. února
chytat úhoře
včelí úl
úřední hodiny
domácí úkol

U citoslovcí

Citoslovce jsou slova, která označují nejčastěji nějaké zvuky. Pamatujte si, že jejich pravopis je často velmi zvláštní a neřídí se úplně vždy běžnými pravidly. Píšeme tedy:


vrkú
cukrú

Uprostřed a na konci některých cizích slov

Pokud čeština převezme nějaké slovo z cizího jazyka, často si takové slovo nechá jako památku na svůj domov také svůj pravopis, tedy způsob, kterým ho píšeme. Proto v některých těchto slovech píšeme ú s čárkou i tam, kde v běžných slovech píšeme kroužek. Tato slova si musíme zapamatovat, naštěstí jich není příliš velké množství.

iglú
skútr
manikúra
túra
ragú

Po předponách a v druhých částech složenin

Pokud dáme před slovo, které začíná na dlouhé ú, nějakou předponu, ú sice už nestojí na jeho začátku, ale čárka v něm i nadále zůstává. Například ke slovu účastnit se dáme předponu z- a vznikne nám slovo zúčastnit se, ve kterém také píšeme ú s čárkou. Stejný princip funguje také u složenin, tedy slov vzniklých složením dvou různých slov (například slovo trojúhelník).

zúčastnit se soutěže
vyúčtovat
trojúhelník
osmiúhelník
zaútočit
neúnavný

Ů s kroužkem píšeme

Uprostřed domácích slov

Tedy slov, která čeština nepřijala z jiných jazyků, těch je v tomto případě drtivá většina, například:

půda
schůzka
dědečkův pes Azor
průkazka
narůstat

Na konci domácích slov, pokud nejde o citoslovce

I v tomto případě existuje jen několik málo výjimek, jinak je na pravidl os koncem slova docela spolehnutí.

jít domů
dolů
málo vagónů
hodně pytlů
skupinka lovců

Shrnutí

Pro psaní ú s čárkou a ů s kroužkem je nejčastěji rozhodující to, kde ve slově dlouhé u stojí. Pokud se nachází na jeho začátku, píšeme vždy a bezpodmínečně ú s čárkou. Pokud stojí uvnitř tohoto slova nebo na jeho konci, píšeme většinou ů s kroužkem. Pokud se nejedná o citoslovce nebo cizí slova.

I po zjednodušení pravidel dělá dětem zpočátku velké problémy zapamatovat si, jak přesně které pravidlo zní. Proto vznikly dvě celkem rozšířené pomůcky pro lepší zapamatování. První využívá vláčku a říká nám, že na začátku vlaku (slova) píšeme vždy čáru, na jeho středu a konci naopak zase kroužek.

Druhá pomůcka je ještě jednodušší a její obrovskou výhodou je, že se dá graficky ztvárnit velice jednoduše. Stačí umět nakreslit pár rovných čar a dvě kolečka a děti mají při učení po ruce výbornou pomůcku. Díky její jednoduchosti si ji mohou nakreslit kdykoliv i samy. V tomto případě využijeme vozíčku, rukojeť představuje čárku, kterou píšeme na začátku slova, a kolečka znázorňují kroužek, který píšeme uprostřed slova a na jeho konci.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: