Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ma

Vydáno dne 02.01.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, jak správně vyskloňovat podstatná jména středního rodu, která končí na -MA.

Tato slova se skloňují podle vzoru město kromě 2. a 6. pádu jednotného čísla, kde je koncovka -u podle mužského vzoru hrad. Výjimku tvoří také 1. a 4 pád množného čísla, kde je samozřejmě koncovka -a.

2. a 6. pád jednotného č. ostatní tvary

Kromě 1. a 4. pádu připojujeme k těmto jménům také kmenotvornou příponu -at-. Správně tedy mluvíme o

dramatech Williema Shakespeara
schématu práce
neoblíbeném tématu
změnách klimatu.

Slova, která takto skloňujeme

Většinou se jedná o slova řeckého původu, patří sem například slova:

téma drama dilema astma
aroma dilema klima schéma
panorama paradigma trauma schizma

Správně tedy říkáme a píšeme:

Věnoval se psaní komedií i dramat.
Načrtněte si toto schéma.
Pro oblast je charakteristické suché a velmi teplé klima.
Chuť nápoje podtrhuje výrazné aroma.
K tomuto tématu se vrátíme v sedmé kapitole.

  

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: