Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Určování pádu podstatných jmen

Vydáno dne 08.04.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme, jak správně určovat pád u podstatných jmen.

Určování pádu u podstatných jmen je v češtině věc, kterou je potřeba hodně cvičit, aby ji člověk ovládal. Nejdůležitější je naučit se správně ptát na podstatné jméno, u kterého chceme zjistit jeho pád. Samozřejmě také nesmíme zapomenout na správné zapamatování si jednotlivých pádů.

Přehled pádů

1. pád - kdo, co?
2. pád - (bez) koho, čeho?
3. pád - (ke) komu, čemu?
4. pád - (vidím) koho, co?
5. oslovujeme, voláme
6. (o) kom, čem?
7. (s) kým, čím?

Je dobré si uvědomit, že předložky u jednotlivých pádů jsou více méně pomocné. Nemůžeme se tedy řídit pouze předložkou, rozhodující je pro nás hlavně pádová otázka - 6. pád se totiž nepojí pouze s předložkou o, ale například také s předložkami v, na apod. Je proto lepší se předložkami vůbec neřídit a pád určovat pouze pomocí pádových otázek. Některé předložky se totiž mohou vyskytovat i ve více pádech (např. Polož to na stůl - 4. pád, Na stole byla váza s květinami. - 6. pád.).

Určování pádu

Při určování pádu jde jednoduše řečeno o to, že musíme najít správnou pádovou otázku, pomocí které se můžeme na dané slovo zeptat. Neznamená to ale, že při určování pádu musíme vzít postupně všechny pádové otázky a budeme zkoušet, která by to asi tak mohla být. Jak tedy ale na to? Stačí udělat pár kroků a pád určíte velmi snadno:

  1. uvědomit si pozici slova ve větě - jaká slova rozvíjí, s čím souvisí apod. - v podstatě jde o to uvědomit si, vedle jakých slov se podstatné jméno nachází
  2. pomocí slov, která rozvíjí (jsou v jeho blízkosti), se na něj zeptat (pokud je před slovem předložka, využijte ji v otázce)

Příklady:

Zašel do domu. - využijeme slova zašel a zeptáme se - do čeho zašel? Pádová otázka koho, čeho je pro 2. pád

Viděl jsem ten film už několikrát. - využijeme slovesa viděl - co jsem viděl už několikrát? Pádová otázka koho, co ukazuje na 4. pád

Byl jsem tam s Honzou. - s kým jsem tam byl? pádová otázka kým, čím? - jedná se o 7. pád

Pejsek a kočička uvařili dort. Kdo uvařil dort? - pádová otázka kdo, co? - jde o 1. pád

Přijedu vlakem v jednu hodinu. Kým, čím přijedu? - pádová otázka je pro 7. pád

1. a 4. pád

Pokud určujeme pád podstatného jména, je lepší se vždy ptát celou pádovou otázkou, tedy kdo, co? Místo jen kdo? nebo co?. Naprosto nezbytné je to především u 1. a 4. pádu, protože mají jednu část pádové otázky shodnou - kdo, co a koho, co. Pokud bychom se tedy nezeptali celou pádovou otázkou, mohli bychom tyto pády snadno zaměnit.

Závěr

Při určování pádu se vždy ptejte celou pádovou otázkou.

Neurčujte pád pouze podle předložky a to hned z několika důvodů:

  1. některé předložky mohou být hned u několika pádů
  2. pád se většinou pojí s více jak jednou předložkou
  3. někdy musíme určovat slova, která před sebou předložku nemají

Pád nelze také určovat jen podle tvaru podstatného jména, některé vzory mají totiž stejný tvar hned pro několik pádů (např. vzor růže má pro 3., 4 a 6. pád stejný tvar růži)

Je důležité se naučit správné pořadí pádových otázek a pak následně procvičit určování jednotlivých pádů

Určování pádů je dovednost, která se musí nacvičit, procvičování tedy rozhodně nepodceňujte!


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: