Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Standardní

Vydáno dne 25.08.2018 od Jana Skřivánková

Tentokrát se podíváme na pravopis a význam slov standard, standardní a standarta.

Standard

Slovo standard označuje obvyklou, běžnou úroveň něčeho, ustálenou míru či podobu něčeho. Například spojení životní standard označuje určitou životní úroveň, na kterou je člověk zvyklý.

Toto podstatné jméno píšeme ve všech jeho tvarech s písmenem D na konci:

životní standard
na základě platných standardů
mezinárodní standardy
o standardech hotelů s pěti hvězdičkami
být zvyklý na určitý standard

Standardní

Přídavné jméno standardní použijeme, pokud je něco obvyklé, běžné. I v tomto slovu píšeme písmeno D. Stejné pravidlo platí samozřejmě i pro tvary 2. a 3. stupně – standardnější, nejstandardnější.

standardní řešení
standardnější/nej­standardnější postup
výrobek standardní velikosti
standardní výbava vozu
standardní zařízení domu

Písmeno D píšeme také ve slovech

  • nestandardní (neobvyklý podivný)
  • nadstandardní (lepší než obvyklý, luxusní, lépe vybavený)
  • standardně (obvykle)
  • nestandardně (neobvykle)
  • nadstandardně (lépe než obvykle)
  • standardizovat (uvést na běžný stav,normalizovat)
  • standardizace (uvádění věci do běžného stavu)

U slov standardizovat a standardizace je potřeba myslet také na to, že je správně vyslovujeme s tvrdým Y, tedy [standardyzovat] a [standardyzace].

Standarta

Na závěr si ještě představíme slovo standarta, ve kterém naopak píšeme písmeno T. Standarta je malá vlajka nebo fáborek s nějakým nápisem. Nejčastěji zmiňovanou je nejspíše standarta prezidenta republiky. Standarta nemá se slovem standard vůbec nic společného, liší se svým významem i pravopisem.

Na prezidentské standartě je napsáno, že pravda zvítězí.
Demonstranti nesly standarty s mírovými hesly.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: