Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Střední rod: Vzor moře, nebo kuře?

Vydáno dne 04.03.2011 od Jana Skřivánková

Žákům často dělá problémy od sebe odlišit slova, která se skloňují podle vzoru kuře a moře. V tomto článku si povíme, jak tato slova od sebe oddělit a nedopouštět se tak chyb v jejich skloňování.

Oba vzory (moře a kuře) jsou zakončeny na písmeno -e, navzájem je do sebe můžeme odlišit pomocí 2. pádu, kdy moře má koncovku stejnou jako v 1. pádu (moře bez moře), zatímco vzor kuře je v kmenu rozšířen o písmeno T (kuře bez kuřete).

V některých případech však dělá žákům problémy určit správný tvar 2. pádu jednotného čísla, a tak slova přiřazují ke špatným vzorům (schválně máme hřiště bez hřiště nebo hřištěte?).V tomto článku se dozvíte o dalších možnostech, jak se rozhodnout pro ten správný vzor. V běžných učebnicích je sice jen tak nenajdete, ale určitě Vám pomohou při určování vzoru, pokud Vám chybí pro rozhodování tzv. cit pro jazyk.

Vzor moře

Zopakujme si ještě jednou hlavní klíč, podle kterého přiřazujeme slov k tomuto vzoru. Podle vzoru moře skloňujeme podstatná jména středního rodu, která mají v 1. a 2. pádě jednotného čísla shodnou koncovku -e (jsou zakončena na -e). Jinak řečeno podle vzoru moře skloňujeme slova, která mají v 1. a 2. pádě jednotného čísla shodný tvar.

Například:moře

vejce
jeviště
hřiště
nebe

Vzor kuře

Klasická poučka zní, že podle vzoru kuře skloňujeme podstatná jména středního rodu, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -e a v ostatních pádech (kromě 4. a 5. pádu jednotného čísla) kmen rozšířený o -et- u jednotného čísla a o -at- v množném čísle.

Například:kuře

jehně - jehňata
dvojče - (s) dvojčetem
doupě - (bez) doupěte
rajče - (o) rajčatech

Jde to ale i trochu jinak

Pomůcka podle významu slova

Tuto pomůcku bohužel nelze použít ve všech případech (určitě existují slova, která nelze zařadit do žádné kategorie, přesto se podle daného vzoru skloňují), mnohdy však usnadní dlouhé přemýšlení nad správným vzorem pro skloňování. Spočívá v tom, že slova skloňovaná podle určitého vzoru můžeme rozdělit do několika skupin podle toho, co tato slova vyjadřují. Pokud uvidíme v testu (či kdekoliv jinde) slovo, které do takové skupiny spadá, můžeme určit vzor rovnou podle toho.

Vzor moře

Pomůckou nám může být to, že podle toho vzoru se skloňuje poměrně málo slov. K tomuto vzoru přibývají nová slova jen minimálně. Podle vzoru moře skloňujeme:

slova zakončená na -iště (schodiště, kolejiště, ohniště, smetiště, skladiště, zimoviště, úložiště a další)

slova zakončená na -oviště (pískoviště, brankoviště, jíloviště, vřesoviště a další)

slova zakončená na -liště (učiliště, koupaliště, brouzdaliště)

slova vejce, ovoce a nebe

vzor moře

Vzor kuře

Podle tohoto vzoru skloňujeme větší počet slov než u vzoru moře, pod tento vzor také často přibývají nově vzniklá slova. Podle vzoru kuře skloňujeme:

názvy lidských i zvířecích mláďat (dítě, dvojče, kůzle, ptáče, jehně, sele, nemluvně, batole, mládě a další)

názvy zvířat (prase, saranče, káně, morče, klíště a další)

názvy některých plodů (rajče, pláně - druh ovocného stromu)

slova hrabě a kníže

slova poupě, doupě, koště a vole

Podstatné jméno dítě skloňujeme podle vzoru kuře pouze v jednotném čísle, v množném čísle je toto slovo rodu ženského.

vzor kuře

Pomůcka pomocí množného čísla

Pokud patříte mezi lidi, kteří se "zasekli" u správného tvaru 2. pádu jednotného čísla od slova hřiště a nevyhovuje Vám se učit různá rozdělení, můžete zkusit používat ještě jednu pomůcku. Určování 2. pádu může být někdy poměrně složité, nemusíme si být ani kolikrát jisti tím, zda jsme tvar vůbec vytvořili správně. V tomto případě si můžeme pomoci "neučebnicovou" pomůckou. Místo klasického 2. pádu si zkusme říci 1. pád slova v množném čísle. Zde si spíše všimneme, zda rozšíření kmene o -at- probíhá, či ne.

například:

podstatné jménovzor kuřevzor moře
(jedno) hřiště(dvě) hřišťata(dvě) hřiště
(jedno) vejce(dvě) vejcata(dvě) vejce
(jedno) kůzle(dvě) kůzlata(dvě) kůzle

U množného čísla si lépe všimneme přebývajícího rozšíření o -at- (viz slova hřiště a vejce). Někomu může tvar (bez) hřištěte znít poměrně normálně, zatímco tvar hřišťata opravdu "trkne" do očí a my si všimneme, že něco není v pořádku.

Závěr

V tomto článku jsme se podrobně seznámili se vzory moře a kuře, podle kterých skloňujeme slova středního rodu zakončená na písmeno -e. Vysvětlili jsme si, jak správně zařadit slovo ke konkrétnímu vzoru, a to hned několika způsoby. Kromě tradičního určování podle 2. pádu jednotného čísla můžeme použít také pomůcku v podobě významu slova a komu nevyhovuje učení seznamů, může si zase vyzkoušet pomůcku s 1. pádem množného čísla.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: