Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Podstatná jména pro pokročilejší

Vydáno dne 02.09.2011 od Jana Skřivánková

V tomto testu si můžete vyzkoušet své znalosti o podstatných jménech. Test je svou náročností určen spíše starším žákům a studentům.

Co se toho hlídání týče, je to zcela správné: Člověk si skutečně opatřuje psa proto, aby ho hlídal. Ostražitě ho sleduje krok za krokem a téměř se od něho nehne; chrání ho od zlodějů a nepřátel; vrhá se na každého, kdo ho ohrožuje. Proto je člověk hlídající a chránící svého psa od dávných časů symbolem věrnosti a bdělosti. Od té doby, co mám psa, spím tak říkajíc na půl oka; neboť hlídám Mindu, aby mi ji nikdo neukradl. Zachce-li se jí jít na procházku, jdu; chce-li spát, sedím a píši stříhaje ušima, aby mi neunikl nejslabší zvuk. Blíží-li se k nám cizí pes, naježím hřbet, vycením zuby a strašně vrčím. Tu se Minda na mne ohlédne, zavrtí zbytkem svého ocásku a zřejmě praví: "Já vím, že jsi tady, abys mne chránil."

I na tom, že člověk si opatří psa, aby nebyl sám, je mnoho pravdy. Pes opravdu nechce být sám. Jen jednou jsem nechal Mindu o samotě v předsíni; na znamení protestu sežrala všechno, co našla, a bylo jí pak poněkud nedobře. Podruhé jsem ji zavřel do sklepa s tím výsledkem, že rozkousala dveře. Od té doby nezůstala sama ani po jedinou minutu. Když píši, chce, abych si s ní hrál. Když si lehnu, považuje to za znamení, že si mně smí lehnout na prsa a kousat mě do nosu. Přesně o půlnoci s ní musím provádět Velikou Hru, při níž se s velikým hlukem honíme, koušeme a kutálíme po zemi. Když se uřítí, jde si lehnout; pak si smím lehnout i já, ovšem s tou podmínkou, že nechám dveře do ložnice otevřené, aby se Mindě nestýskalo.

Potvrzuji tímto co nejslavnostněji, že chov psa není jenom zábava nebo luxus, nýbrž pravý, ušlechtilý a vysoký sport. Když se vám na první procházce se psem přetrhne obojek, jako se to stalo mně, shledáte, že chov psa je vlastně lehká atletika, žádající na vás běh na tisíc yardů s překážkami, sprintérské závody cross-country, kličkování, různé skoky a chytání psa nádherným finišem. Pak následuje cvičení v těžké atletice, neboť musíte psa bez obojku odnést v náručí domů; což není jenom vzpírání břemene, nýbrž vzpírání vzpírajícího se břemene - sport velmi napínavý a dosti těžký. Chvílemi jsem měl dojem, že Minda váží aspoň cent, a chvílemi, že má šestnáct nohou. Když je psí postroj v pořádku, tu cvičíte vodění psa tahem nebo trhem levo-, pravo- i obouruč, přetahování, alpinismus na hromadách štěrku, poklus i běh, přičemž velmi záleží na sportovní formě; musíte se totiž tvářit, že všechny tyto cviky provádíte ze své vůle.


 1. Vyberte správný tvar podstatného jména člověk v 1. pádu množného čísla.

 2. Tučně vyznačená věta obsahuje tato abstraktní podstatná jména:

 3. Jaký je správný tvar podstatného jména oko v 7. pádu množného čísla ve významu, ve kterém je použito v textu?

 4. Určete pád podstatného jména procházka (dle textu).

 5. Jaký tvar by mělo podstatné jméno ucho v tomto tvaru (viz text), pokud by označovalo ucho od hrnce?

 6. U podstatného jména ocásku určete pád.

 7. Podstatné jméno dveře

 8. Podle jakého vzoru skloňujeme podstatné jméno půlnoc?

 9. Jaký je správný tvar podstatného jména běh v 6. pádu množného čísla?

 10. tvary podstatných jmen překážkami a atletice

 11. U podstatného jména náručí určete číslo.

 12. Jaký tvar odpovídá 7. pádu množného čísla podstatného jména nohou ve významu, v jakém je použito v textu?

/p>

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

Ukázka pochází z knihy Karla Čapka Měl jsem psa a kočku.

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: