Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména - vzory předseda a soudce

Vydáno dne 15.02.2012 od Jana Skřivánková

Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména mužského životného rodu podle vzorů předseda a soudce. V článku najdete kompletní skloňování těchto dvou vzorů i několika příkladových slov.

Ke vzorům předseda a soudce přiřazujeme podstatná jména mužského životného rodu. Pro mužský životný rod máme ještě dva vzory: pán a muž. Těm se však budeme věnovat v samostatném článku.

U každého vzoru najdete jeho vyskloňování i se skloňování jednoho příkladového slova. Tučně jsou ve slovech označeny koncovky.

předsedaPředseda

K tomuto vzoru přiřazujeme podstatná jména, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -a. Jedná se o vzor tvrdý.

 
pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)předsedapředsedovéhrdinahrdinové
2. (bez koho, čeho)předsedypředsedůhrdinyhrdinů
3. (ke komu, čemu)předsedovipředsedůmhrdinoovihrdinům
4. (koho, co)předsedupředsedyhrdinuhrdinu
5. (oslovujeme, voláme)předsedopředsedovéhrdinoohrdinové
6. (o kom, čem)předsedovipředsedechhrdinovihrdinech
7. (s kým, čím)předsedoupředsedyhrdinouhrdiny

Všimněte si, že v jednotném čísle má vzor předseda shodné tvary s ženským vzorem žena kromě 3. a 6. pádu, kde mají tvary koncovky vzoru pán (-ovi). V množném čísle se skloňvání shoduje s tvary životného vzoru pán.

Podle vzoru předseda skloňujeme například slova: houslista, husita, bandita, kolega, artista, starosta.

Vzor předseda má dva podvzory: husita a kolega. Některá slova proto mohou mít v 1. pádu množného čísla a v 6. pádu množného čísla jiný tvar než vzor předseda (např. hustí X předsedové a o kolezích X o předsedách). O těchto podvzorech si povíme více informací v samostatném článku.

Vedle těchto podvzorů máme ještě jeden: rikša. Ten slouží pro skloňování podstatných jmen, která mají před koncovkou - a měkkou souhlásku (j, ž, š, č, ř, c). Tato slova mají pak v 2. pádu jednotného čísla koncovku měkké I (bez rikši, bez bači, bez nindži, bez Nohavici apod.). Pokud by se Vám slovo rikša špatně pamatovalo, zkuste si pomáhat slovem, které se Vám bude lépe pamatovat, klidně třeba nindža, pokud jste fanoušky akčních filmů.

Byl zvolen starostou.artista
Vystoupení artistů bylo báječné.
Pocestný dal bez otálení banditovi peníze.
V práci mám výborné a spolehlivé kolegy.

 

soudce Soudce

K tomuto vzoru přiřazujeme podstatná jména, která mají v 1. pádu jednotného čísla koncovku -e. Jedná se o vzor měkký.

 
pádjednotné č.množné č.jednotné č.množné č.
1. (kdo, co)soudcesoudci
soudcové
vládcevládci
vládcové
2. (bez koho, čeho)soudcesoudcůvládcevládců
3. (ke komu, čemu)soudci
soudcovi
soudcůmvládci
vládcové
vládcům
4. (koho, co)soudcesoudcevládcevládce
5. (oslovujeme, voláme)soudcesoudci
soudcové
vládcevládci
vládcové
6. (o kom, čem)soudci
soudcovi
soudcíchvládci
vládcovi
vládcích
7. (s kým, čím)soudcemsoudcivládcivládci

Všimněte si, že vzor soudce má většinu tvarů shodných se vzorem muž. Výjimku tvoří 1. a 5. pád jednotného čísla. V těchto pádech se také často chybuje. Pamatujte si, že 1. a 5. pád jednotného čísla má správný tvar soudce, ne soudče.

Podle tohoto vzoru skloňujeme napříkald slova: zákonodárce, správce, rádce, zrádce.

Zákonodárci podpořili přijetí zákona.vládce
Stal se vládcem mocné říše.
Byl léta okrádán svými správci.
Kdo by mohl být tím zrádcem?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: