Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Skloňování zájmena já

Vydáno dne 08.08.2014 od Jana Skřivánková

V tomto článku si povíme o skloňování zájmena já. Ukážeme si několik pomůcek pro správné psaní tvarů mě a mně a podíváme si na další záludnosti při skloňování tohoto slova.

Jak zájmeno já skloňujeme

Nejdříve si ukážeme všechny tvary tohoto zájmena. Povšimněte si, že u některých pádů může mít zájmeno dva různé tvary. Některé tvary se zároveň opakují v různých pádech.

  Skloňování zájmena já
1. pád
2. pád mě, mne
3. pád mi, mně
4. pád mě, mne
5. pád není
6. pád (o) mně
7. pád mnou

Na co si dát pozor

Ve 3. pádu píšeme tvar mi pouze s měkkým I. Pokud bychom napsali totiž tvrdé Y, vzniklo by nám slovo my, které označuje více osob, nejen mě jako jednotlivce. Více o rozdílu najdete v článku My x mi.

Podej mi tu knihu.
Snad mi odpustí.
Jen aby mi ten vlak neujel.
Nepomohla bys mi s tím?

3. pád má ale ještě vedle mi také tvar mně. V některých případech nejsou tyto tvary volně zaměnitelné. Například po předložce píšeme vždy tvar mně, nikdy tvar mi. Podobně na začátku věty používáme také tvar mně.

„Azore, ke mně!“
Ke mně ještě nedorazil.
Mně se to moc nelíbí.
Mně je jen líto, že to tak muselo dopadnout.

Ve 2. a 4. pádu máme dva tvary mě a mne. Oba tvary jsou při psaní zaměnitelné, to znamená, že si můžeme sami vybrat, kterému tvaru dáme přednost, ve výběru se nemusíme řídit žádnými pravidly. Při mluvení bychom ale měli dát přednost tvaru mě, druhý tvar mne zní přeci jen více knižně a do běžného hovoru se příliš nehodí.

Běžte beze mne.
Běžte beze .

jen tak nic nepřekvapí.
Mne jen tak nic nepřekvapí.

Mnemotechnické pomůcky pro psaní mně, mě a mne

Abychom si nemuseli složitě pamatovat, ke kterému pádu patří který tvar, vzniklo postupem času velké množství mnemotechnických pomůcek pro určení správného tvaru.

Mně jako tobě

Já osobně mám nejraději tu s tvary zájmena ty. U této pomůcky si stačí jen nahradit tvary zájmena já tvary zájmena ty. Při nahrazování platí tato pravidla:

tě = mě (krátký tvar s háčkem) tebe = mne (dlouhý tvar bez háčku) tobě – mně (dlouhý tvar s háčkem)

Podle počtu písmen a čísla pádu

Pokud se Vám lépe pamatují číselné údaje, mohla by se Vám líbit tato pomůcka:

2 písmenka „mě“ = 2. a 4.pád 3 písmenka „mně“ = 3. a 6.pád

U této pomůcky se ale nesmíme nechat nachytat tím, že i 6. pád můžeme dělit dvěma a vždy brát pomůcku tak, že platí pro první dva pády v pořadí.

Dá se také říct, že tvary mě a mně se ve skloňování střídají: mě – mně – mě – mně. Přesvědčit se můžete i v naší tabulce na začátku článku.

Podle skloňování jiného slova

Pokud Vám ani jedna z těchto pomůcek nevyhovuje, nabízíme ještě další dvě. Opět budeme porovnávat tvary zájmena já s tvary jiných slov. A vybrat si můžete hned mezi dvěma: sestra a Vašek.

Podle slova sestra

Tvary mně píšeme tam, kde píšeme tvary sestře, tedy ke mně jako k sestře a o mně jako o sestře.

Podle slova Vašek

Pomoci nám může také skloňování podstatného jména Vašek. Tam, kde píšeme Vaškovi, píšeme tvar mně. A kde Vaška, tam zase tvar mě. Například: Dal Vaš-ko-vi koláč. – Dal m-n-ě kolač. Vidíš Vaš-ka? – Vidíš m-ě?

Počet slabik odpovídá počtu písmen ve tvaru mně/mě.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: