Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čárka před zkratkami apod., aj., atd.?

Vydáno dne 15.11.2013 od Jana Skřivánková

Jak je to vlastně se psaním čárky před slovy apod., atd., aj., pokud stojí na konci nějakého výčtu? Odpověď najdete v našem dalším článku.

Pokud použijeme na konci nějakého výčtu zkratku atd., aj., apod. nepíšeme před ni čárku.

Proč? Protože pro všechny zkratky obsahující spojku A totiž platí stejná pravidla pro psaní čárek jako pro samotnou spojku A. Tedy, že pokud spojuje dva celky (vedlejší věty, hlavní věty, větné členy) ve slučovacím poměru, nepíšeme před ni tečku. Spojení a tak dále, a podobně, a jiné a další bereme při psaní interpunkce zkrátka jako spojku A.

Správně tedy píšeme:

Ve stánku nabízeli časopisy, noviny, mapy, brožury atd.
Štěně provádělo kotrmelce, skákalo, honilo ocásek atd.
Nabízíme samolepky zvířat, oblíbených zpěváků, herců, tanečníků atp.
Prodám červený šátek, modrou čepici, žluté rukavice aj.

Poznámka na konec

Někdy se ale může stát, že se tyto zkratky ocitnou v textu na takovém místě, že před nimi zdánlivě čárku píšeme. jedním z takových případů je i nadpis našeho článku. V tomto případě jsou jednotlivé zkratky členem určitého výčtu každý člen je potřeba oddělit čárkami (např. Mezi zkratky patří apod., aj., atd.). Podobná situace může nastat, pokud je před některou z těchto zkratek vložena vedlejší věta nebo vsuvka. čárka v těchto větách odděluje vloženou část textu, se zkratkou nemá nic společného. (Jeli také Michal, Ondra, Honza, zvaný Lišák, aj.).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: