Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chybami se člověk učí: nezapomínejte na střední rod

Vydáno dne 27.08.2014 od Jana Skřivánková

Chybovat je lidské, ale na druhou stranu proč chybovat tam, kde už chyboval někdo jiný. Naše „chybové články“ se snaží upozornit na chyby, kterých se běžní uživatelé češtiny často dopuštějí. V tomto článku se zamýšlíme nad středním rodem.

Víte, proč je červeně zvýrazněná část textu špatně? Střední rod hraje často v češtině roli otloukánka. Často narazíte na spojení jako to jsou hezké fota, kola byly přemístěny, města ležely u řeky a nebo právě žádné okna nebyly. Koncovka -a nám prostě v přísudku v minulém čase množného čísla z nějakého důvodů nejde přes pusu. U mluveného, natož psaného, projevu bychom si na to ale rozhodně měli dávat pozor.

U shody podmětu s přísudkem řešíme, jakou koncovku by měl mít přísudek. O tom rozhoduje rod podmětu věty. Pokud je mužského rodu životného, píšeme měkké I. Pokud je mužského neživotného a ženského rodu, pak má být v přísudku koncovka -y. A pokud je středního rodu, máme napsat koncovku -a. Správně tedy má být:

auta jela
kuřata pípala
stavení byla obklopena lesy
štěňata si hrála
okna byla umyta

Shoda však nepanuje pouze mezi podmětem a přísudkem, ale často také mezi jménem a jeho přívlastkem. Pokud je tedy jméno rodu středního v množném čísle, musí být v tomto rodě i shodný přívlastek, který ho rozvíjí. I tvrdé přídavné jméno v roli tohoto přívlastku má v 1. pádě koncovku -á ( tvrdá přídavná jména jsou skloňována podle vzoru mladý a poznáme je podle toho, že mají v každém rodě jiný tvar: mladý, mladá, mladé):

padesátá léta
umytá okna
krásná fota
šťastná štěňata
historická města

Pokud je samozřejmě jméno v jednotném čísle, jeho přívlastek má koncovku -é:

hodné štěně
ruské kolo
žluté kuře
umyté okno
tryskové letadlo

Chyba v těchto spojeních však často nepramení ze špatného zapamatování poučky, ale z chybného určení rodu. Připomeňme si tedy, že rod podstatného jména určujeme tak, že na něj ukážeme ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). Důležité je si konkrétní jméno dát do tvaru v 1. pádu jednotného čísla. Pokud tak učiníme, málokdy se dopustíme při určování rodu chyby.

Pokud si vezmeme slovo okno a necháme ho v množném čísle, spíše si ukážeme nesprávně ty okna. V jednotném čísle s velkou pravděpodobností správně určíme, že je to okno, ne ta okno nebo ten okno. Z tohoto důvodu se také rod určuje právě u jednotného čísla, protože nás jeho tvary nesvedou na nesprávnou cestu, respektive nesprávný rod.

Dejte si proto tu práci a neurčujte rod z tvaru, který máte v textu, ale převeďte si ho. Vyvarujete se tak zbytečným chybám, které škodí Vašemu textu.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: