Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jsi, nebo si?

Vydáno dne 25.07.2016 od Jana Skřivánková

Mnohým uživatelům češtiny se často plete, kdy napsat ve slově jsi a kdy naopak si. Pojďme se tedy společně podívat, jaký je vlastně mezi těmito slovy rozdíl.

Abychom rozdílu v použití porozuměli, musíme si nejdříve vysvětli, co které z těchto slov znamená,

Jsi

Jedná se o tvar slovesa být, konkrétně o 2. osobu jednotného čísla v přítomném čase. Můžeme se s ním setkat tedy ve větách jako:

Stále jsi nemocný?
Proč jsi tak smutná?
Jsi bledá, nestalo se něco?
Už jsi na řadě, honem!

Tvar jsi bývá také součástí slovesa v minulém čase. Minulý čas je totiž složen z tzv. minulého příčestí (hodně zjednodušeně se jedná o ten tvar slovesa, který je zakonče na na-l,–la, nebo -li/-ly) a právě přítomného tvaru slovesa být. S tvarem jsi se tedy setkáváme u sloves v 2. osobě jednotného čísla i v minulém čase

Volal jsi na mne?
Už jsi dokončila ten referát?
Proč jsi mi nezavol už včera?
Našel jsi ho?

Si

Si představuje tvar zvratného zájmena se pro 3. a 6. pád jednotného čísla. Jednoduše lze říct, že se píšeme všude tam,kde můžeme napsat i tvar sobě (který je pro tyto pády také možný). Například Vyčistil si zuby = vyčistil sobě zuby. Podobně"

Nechtěla si nechat vyčisti zuby.
Oblékla si modrou sukni a zelené tričko.
Zavolala si taxi.
Zavaž si tkaničku.

A protože se jedná o zvratné zájmeno, bývá součástí i tzv. zvratných sloves, tedy sloves, která mají zájmeno si i v infinitivu (hrát si, pamatovat si, myslet si a mnoho dalších). Použijeme ho tedy ve větách jako:

Co si o sobě myslíš?
Představuje si to jako Hurvínek válku.
Jitka si zapsala jeho telefonní číslo.
Děti si hrály na školu.

Shrnutí

Správné rozlišení tvarů nás mnohdy dokáže pořádně potrápit. Bohužel jejich používání nelze zúžit na krátké jednoznačné pravidlo. Doporučuji proto se řídit těmito dvěma relativně jednoduchými kroky:

  • zkuste si nejdříve říct infinitiv slovesa (pokud obsahuje zájmeno si, víte, že můžete s klidným srdcem napsat tvar si)
  • zaměňte si slovo za tvar sobě (pokud to jde, opět sáhněte po tvaru si)

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: