Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Čeština letem světem: Sbohem a na shledanou

Vydáno dne 01.09.2016 od Jana Skřivánková

V dalším díle našeho seriálu Čeština letem světem se podíváme zblízka na dva pozdravy: sbohem a na shledanou. Víte, jak se správně píší?

Na shledanou

Pozdrav na shledanou správně píšeme odděleně, tedy jako dvě slova. Toto spojení má základ v podstatném jménu shledaná, které znamenalo vlastně setkání. Podobně píšeme také pozdravy na viděnou a na slyšenou. Pokud Vám tedy správná podoba tohoto spojení dělá problémy, můžete si pomoci právě jedním z těchto pozdravů.

Důležité je také vědět, že ve slově na shledanou píšeme písmeno H. Podoba na schledanou je chybná. Pozdrav je totiž odvozen od slovesa shledat se (setkat se).

„Brzy na shledanou,“ volaly děti na babičku.
„Na shledanou, paní učitelko.“
„Aničko, řekni paní prodavačce na shledanou.“
„Až bude odcházet, nezapomeň říct všem na shledanou.“
„Na shledanou a šťastnou cestu.“

Sbohem

Pozdrav sbohem není dnes už příliš používán, přesto bychom si ho měli alespoň v rychlosti zmínit. Na rozdíl od jiných pozdravů se totiž píše dohromady. Jedná se o tzv. příslovečnou spřežku, tedy slovo, které vzniklo spojením předložky s podstatným jménem. Příslovečné spřežky se píší vždy dohromady. Jen na okraj ještě zmíníme, že na začátku tohoto pozdravu píšeme S, tvar zbohem je chybný.

„Sbohem a šáteček.“
„Buďte tady sbohem.“
„Sbohem, matičko, opatrujte se tady.“


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: