Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Vyjmenovaná slova: Polní, vodní a lesní pych

Vydáno dne 16.08.2016 od Jana Skřivánková

V tomto článku se podrobně podíváme na slovíčko pych. Kromě pravopis se budeme zabývat také významem tohoto nepříliš známého slova.

Slovo pych je příbuzné k vyjmenovanému slovu pýcha, proto v něm píšeme tvrdé Y. Pych se říká tomu, pokud někdo ukradne něco ze zahrádky, pole nebo třeba lesa. Patří sem také záměrné poškození rostlin nebo pytlačení (tedy lov zvířat bez povolení). Setkat se můžeme i s vodním pychem, sem patří například lov ryb bez platného povolení.

Vztah mezi slovy pýcha a pych je potřeba hledat ve staré češtině. Dříve totiž slovo pýcha označovalo také zpupné chování, tedy chování, které děláme naschvál, z trucu. A z trucu se dříve lidé dopouštěli také pychu, protože toto slovo označovalo zpupné poškozování cizího majetku. Někdo se naschvál procházel cizím lesem, šel pytlačit do rybníka bohatého pána a podobně. Dnes už slovo pýcha takto nepoužíváme, ale odvozené slovo pych nám zůstalo.

Polní pych je trestný.
Dopustili se pychu.
Poškození stromů v lese je považováno za lesní pych.

Vzít si hrušku z cizí zahrady je zahradní pych. Vzal z pole cibuli a tím se dopustil polního pychu.

Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: