Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

PROČ se učit rozlišovat hromadná a pomnožná podstatná jména

Vydáno dne 08.04.2017 od Jana Skřivánková

V dalším díle seriálu PROČ se učit se podíváme na hromadná a pomnožná podstatná jména. Opravdu musíme dětem motat hlavu dalším odborným názvem? Pomůže jim jejich znalost s něčím?

Porozumění systému jazyka jako takovému

Pokud děti učíme číslo podstatných jmen, dříve nebo později narazíme na nějaké hromadné či pomnožné podstatné jméno. V takovém případě je určitě potřeba se dané problematice věnovat. Děti se na 1. stupni učí, že množné číslo vždy označuje více než jednu věc/osobu/zvíře. Jenže pak dříve či později narazí na slova jako prázdniny, Vánoce nebo kalhoty, u kterých tato definice neplatí. Slovo prázdniny přeci označuje jeden celek, jedno období volných dnů. Stejně tak kalhoty nemusí nutně označovat více kusů oblečení. Tyto jevy běžně zaznamenáváme a zvídavé děti na tento rozporu kolikrát přijdou i samy. Už z tohoto důvodu by měli žáci mít povědomí o kategoriích hromadné a pomnožné podstatné jméno.

Navíc děti učíme přemýšlet nad jednotlivými slovy, jejich podobou a tím, jak se ve větách chovají. Na této látce lze trénovat logický úsudek a vyvozování:

  • Jak bude vypadat přísudek věty, ve které bude podmětem pomnožné podstatné jméno?
  • Jakým způsobem bychom mohli vyjádřit větší množství pomnožných podstatných jmen, když forma samo o sobě na to nestačí?
  • Jaké číslovky s těmito jmény používáme?
  • Jaké předměty označují hromadná podstatná jména?

Hledáním odpovědí na tyto a podobné otázky vytváříme dětem chápání jazyka jak ocelku, učíme je srovnat si určité zákonitosti a brát jazyk jako celistvý systém, nikoli spoustu roztroušených spolu nesouvisejících pouček. A když už nic jiného, tak toto je rozhodně dobrý důvod, proč pojmy hromadná a pomnožná podstatná jména do výuky zařadit.

Rozeznání formy a významu slova

Při učení hromadných a pomnožných podstatných jmen nejde pouze o to slovu nalepit tu správnou nálepku. Měli bychom dětem spíše ukázat, že je dobré dívat se na význam slova i v kontextu toho, jak vypadá. Poukázat na to, že forma a význam mohou být někdy v rozporu. Na této problematice můžeme navíc snadno vysvětit samotné pojmy význam a forma.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: