Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak procvičovat slovesný způsob

Vydáno dne 30.03.2017 od Jana Skřivánková

Dvě jednoduché a nenáročné aktivity, na kterých můžete dětem názorně vysvětlit rozkazovací a podmiňovací způsob.

Rozkazovací způsob

Kuba řekl

Pokud využijeme ve výuce hry, které děti běžně znají, přináší to mnoho výhod. Z těch praktických uveďme alespoň to, že nemusíte všem žákům složitě vysvětlovat, jakými pravidly se hra řídí. Co je ale nejdůležitější, děti vždy rády vzpomínají na hry, které hrávaly třeba ve školce nebo doma s rodiči/souro­zenci.Kladné konotace jim pomohou i v lepším zapamatování probírané látky.

Hra Kuba řekl je založena na tom, že jeden z hráčů zastává roli Kuby, který říká ostatním, co mají dělat. Příkazy mohou zahrnovat jakoukoliv činnost, kterou jsou děti schopny vykonávat. Právě tyto pokyny udílí Kuba formou rozkazovacího způsobu, např.:

 • skákej po jedné noze
 • štěkej jako pes
 • tancuj
 • toč se dokola
 • tvař se naštvaně
 • vylez na židli
 • sáhni si na nos
 • hraj nemocného

Čím bláznivější a netradičnější úkoly Kuba vymyslí, tím lépe. V roli Kuby může nejdříve vystupovat učitel, aby si děti oposlouchaly tvary rozkazovacího způsobu. V další fázi plní roli rozkazovačného Kuby sami žáci.

Další výhoda této aktivity spočívá v tom, že vytáhne děti z lavic a umožní jim si látku „prožít“. Zařadit ji můžete také jako rychlé opakování na začátku či konci hodiny, případně ji použít jako jednu z aktivit během tělocviku.

Můžete se s žáky také dohodnout na pravidlu, že pokud bude pokyn udělen jiným než rozkazovacím způsobem (např. Kuba řekl, abyste si sedli), děti úkol nesplní a dají tak Kubovi zpětnou vazbu, že je něco v nepořádku. Chyby může Kuba dělat i záměrně, aby procvičil pohotovost ostatních ve třídě.

Dopravní značky

Tato aktivita propojuje látku českého jazyka s dopravní výchovou. Využívá toho, že dopravní značky nám de facto přikazují/roz­kazují, jak se máme na silnici zachovat, co mám dělat. Pokud máme ve třídě interaktivní tabuli, můžeme obrázky jednotlivých značek promítnou na ni. Pokud ne (nebo nechceme počítač použít), můžeme je žákům vytisknout a rozdat. Úkol může znít například takto:

Představte si, že by mohly dopravní značky mluvit. Pokud kolem nich projede auto nebo projde chodec, značka na něj vykřikne rozkaz, kterým se má řídit. Napište ke každé značce rozkaz, který odpovídá jejímu významu.

Například:

Nejezdi tam na kole. Dej přednost v jízdě.
Nepředjížděj. Neodbočuj doprava.
Nejezdi tam. Jeď maximálně 80km/hod.

Příkazy pro Karkulku

Kdo by neznal příběh o Karkulce, která nese babičce košík s dobrotami. Protože jde lesem, maminka ji dává před cestou hned několik příkazů. A právě tyto příkazy necháme tvořit děti. Nemusí se jednat pouze o instrukce známé z pohádky, fantazii se v této aktivitě meze rozhodně nekladou. Nechte děti, aby se zamyslely nad tím, co by měla karkulka bezpečně znát před tím, než se na cestu vydá. Všechny instrukce je důležité převést do rozkazovacího způsobu, tím si ho děti dokonale procvičí.

Pokud chcete, aby se žáci soustředili vyloženě na tvary rozkazovacího způsobu, můžete jim instrukce zadat v oznamovacím způsobu a pouze je nechat převádět jednotlivé věty do příkazů. Například

Maminka chce, aby byla Karkulka opatrná „Buď, Karkulko, opatrná.“
Maminka varuje před vlkem. „Dávej si pozor na vlka.“
Maminka nechce, aby Karkulka chodila mimo pěšiny. „Drž se, karkulka, na pěšině.“ / „Nechoď mimo pěšinu.“

Děti mohou také vymýšlet jakési Desatero pro každého návštěvníka pohádek, do kterého sepíší 10 jednoduchých příkazů, které by se nám mohly hodit, pokud bychom se ocitli v pohádce. Například:

 • Pomáhaje všem starým a chudým lidem.
 • Za všechno poděkuj.
 • Nepřijímej pozvání od stařenek bydlících v perníkové chaloupce.

Děti by měly dbát na to, aby byly věty napsány v rozkazovacím způsobu, pro lepší zapamatování je vhodné vynechat slovesa v jiných slovesných způsobech. Aktivitou děti rozvíjí také fantazii a kreativitu, navíc si nenásilnou formou zopakují charakteristické rysy pohádek.

Podmiňovací způsob

Co by, kdyby…

Další oblíbená aktivita, kterou možná znáte z hodin cizího jazyka. Zadá se nějaké hypotetická situace a žáci mají psát o tom, co by v takové situaci dělali. Úkolem je samozřejmě použít co nejvíce vět v podmiňovacím způsobu. Zpočátku mohou žáci vymýšlet jen jednu větu (Kdybych potkala svého oblíbeného zpěváka, tak bych asi omdlela.), později se můžeme dopracovat i k delším textům. Na této aktivitě se mi moc líbí, že má učitel šanci dozvědět se nové a zajímavé informace o jednotlivých žácích. Použít lze například témata:

 • Kdybych chytil(a) zlatou rybku, tak bych…
 • Kdybych byl(a) dospělá, tak bych…
 • Kdybych byl holka/kdybych byla kluk, tak bych…
 • Kdybych se probudil(a) v pravěku, tak bych…
 • Kdybych mohla být nějaké zvíře, tak bych…
 • Kdybych nebyl(a) teď ve škole, tak bych…

Tuto aktivitu můžeme využít i k procvičení látky z dalších předmětů, děti se mohou dostat do minulosti a procvičit si tak, co o dané době vědí. U zvířat můžeme zopakovat, čím se živí a kde žijí (Kdybych byla veverka, tak bych uměla šplhat po stromech a jedla bych oříšky.).

Aktivita navíc rozvíjí fantazii a kreativitu, napomáhá rozvíjet komunikativní kompetence.

Písnička Kdyby tady byla taková panenka

K procvičování podmiňovacího způsobu můžete využít také známou písničku Kdyby tady byla taková panenka od kapely Žalman.

Výborně poslouží jako motivační aktivita na seznámení se s problematikou. Stačí dětem písničku pustit a vybídnout je k tomu, aby pozorně poslouchali, o čem písnička vlastně je. Doporučuji pustit píseň alespoň dvakrát, na druhý poslech můžeme žákům poskytnout vytištěný text písně.

Zaujala je na textu něco? Jaké zajímavé tvary sloves mohly slyšet? Podobnými otázkami můžeme děti zkusit nasměrovat k tomu, aby věnovaly pozornost právě podmiňovacímu způsobu sloves, která se v písničce nacházejí. Následně s nimi můžeme podtrhávat všechna slovesa v podmiňovacím způsobu a pokusit se definovat podmiňovací způsob jako takový. Co vyjadřuje? Proč je v písničce použit?


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: