Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Rod podstatných jmen: Sčítanec, dělitel a další

Vydáno dne 13.01.2019 od Jana Skřivánková

Víte, jak je to s gramatickou životností pojmů jako sčítanec, dělitel nebo menšenec? Umíte tato slova správně skloňovat? Pokud si chcete být jistí, máme pro vás článek.

Sčítanec, činitel a další

Všechny matematické pojmy, které končí na -tel a -ec kolísají při skloňování mezi životným a neživotným rodem. Přestože označují neživé věci můžeme je skloňovat i jako podstatná jména životná. Kolísání se v podstatě týká především tvarů pro 4. pád jednotného čísla

hledej společný dělitelhledej společného dělitele
označ sčítanecoznač sčítance

a pro 1. pád množného čísla

děliteledělitelé
sčítancesčítanci.

Rozdílné tvary najdeme také u 5. pádu, ale v běžné hodině matematiky se s oslovováním těchto pojmů příliš často nesetkáváme.

Výše zmíněná pravidla platí například pro tyto pojmy:

činitel, dělitel, menšitel, mocnitel, dělenec, menšenec, mocněnec, sčítanec

Tvary přísudku a přívlastku

Nezapomeňte, že dvojí životnost ovlivňuje také tvar přísudku v minulém čase a shodného přívlastku. Pamatujte si, že životný tvar vyžaduje životné koncovky, zatímco neživotný tvar ty neživotné. Například:

společné dělitele, ale společní dělitelé
sčítance byly sečteny, ale sčítanci byli sečteni


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Copyright info:

zdroj obrázku: <div>Icons made by <a href=„https:/­/www.freepik.com/“ title=„Freepik“>Fre­epik</a> from <a href=„https:/­/www.flaticon­.com/“ title=„Flaticon“>www­.flaticon.com</a> is licensed by <a href=„http://­creativecommon­s.org/licenses/by/3­.0/“ title=„Creative Commons BY 3.0“ target=„_blank“>CC 3.0 BY</a></div>

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: