Výsledky soutěže o dva Ilustrované školní slovníky českého jazyka s CD

Vydáno dne 03.10.2009

Kdo se stal vítězem? Jaké byly správné odpovědi?Naší soutěže o dva slovníky se zúčastnilo pouze 9 soutěžících, šance na výhru byla tedy opravdu velká. Pro zařazení do slosování musel mít soutěžící alespoň 6 správných odpovědí na 8 zadaných otázek. Do slosování se dostalo 8 soutěžících. Dříve neži prozradím šťastné výherce, můžete si prohlédnout okomentované správné odpovědi:

1) Zvýrazněná slovní spojení jsou jedním větným členem. Určete jakým.

Chtěla bych tu květinu u okna.
Nejraději mám koláč s borůvkami.
Zítra budeme psát test z matematiky.

Správná odpověď:

přívlastek neshodný. Slovní spojení nám vždy blíže určují nějakou vlastnost podstatného jména, které stojí před nimi. Jakou květinu bych chtěla? tu u okna; jaký koláč mám nejraději? ten borůvkový; jaký test budeme psát? ten z matematiky.

Pokud někdo odpověděl poze přívlastek, odpověď byla uznána jako správná, protože se rozlišování druhů přívlastku někdy probírá déle, než se učí samotný přívlastek.

2) Přepište následující věty do spisovné podoby.

Korunovační klenoty panovníků byly zdobeny drahokami.
Lenivý psy odpočívali pod korunami stromů. .

Správná odpověď:

Korunovační klenoty panovníků byly zdobeny drahokamy (podstatné jméno drahokam je mužského neživotného rodu, skloňujeme ho podle vzoru hrady - zdobeny drahokamy jako hrady, tedy tvrdé Y.

Leniví psi odpočívali pod korunami stromů (pes je rodu mužského životného, skloňuje se podle vzoru pán, v 1. pádu množného čísla tedy musíme napsat měkké I, dále leniví psi jako mladí psi).

3) Jaký je rozdíl mezi slovesy svolat a zvolat? Tento rozdíl vysvětlete a každé sloveso použijte v příkladové větě.

Správná odpověď:

svolat = vyjadřuje směr dohromady, na jedno místo; někoho svoláváme na konkrétní místo

zvolat - jedná se o vid nedokonavý, proto musíme psát Z; něco vykřiknout

Příkladové věty mohou být různé, takto si s nimi poradili někteří soutěžící:

Sestra svolala celou rodinu, aby oznámila, že se bude vdávat.

Na úterý bylo svoláno shromáždění hlavních členů.Petra má hnědé vlasy.

Maminka svolala rodinu ke slavnostnímu stolu.

"To je ale překvapení," zvolal tatínek.

"Konečně prázdniny!" zvolal Patrik.

4) Vypište z věty všechna zájmena.

Všichni chtěli vědět, co ho tak rozčílilo.

Správná odpověď: všichni, co, ho

Tato otázka patřila mezi problematičtější, mnoho soutěžících vypsalo zájmena pouze dvě.

5) Napište větu s touto větnou skladbou:

Podmět - přísudek - přívlastek shodný - předmět

Správná odpověď: U této otázky opět neexistuje jedna správná odpověď, nabízím tedy některé soutěžní příspěvky.

Petra má hnědé vlasy.

Petr čte zajímavou knihu.

Jitka zaslechla podivné zvuky.

Na této otázce bylo zajímavé, že velká část soutěžících napsala jako podmět vlastní jména Petr nebo Petra :)

6) Přepište následující větu a doplňte do ní správné i/y. Svůj pravopis zdůvodněte.

Dědeček si brz_čko na v_klající zub zv_kl.

Správná odpověď:

Dědeček si brzičko na viklající zub zvykl.

Odůvodnění: Slovo brzičko je vytvořeno pomocí měkké přípony -ičko, proto musíme psát měkké I, přestože se ve slově brzy píše tvrdé. Viklající nepatří mezi vyjmenovaná ani příbuzná slova, neobsahuje ani tvrdou přeponu vy-/vý-, proto musíme napsat také měkké I. A sloveso zvykl patří mezi vyjmenovaná slova po V.

U této otázky bohužel část soutěžících nejspíš zapomněla napsat zdůvodnění svého pravopis a odpověď jim nemohla být uznána jako správná.

7) Jakými slovními druhy může být slovo zdraví? Svou odpověď doložte použitím ve větě.

Správná odpověď:

podstatné jméno (Myslete na svoje zdraví, zdraví máš jen jedno, zdraví je moc důležité apod.)

přídavné jméno (Zatím jsme všichni zdraví, zdraví jedinci nemají narušenou imunitu, zdraví lidé odcházeli z nemocnice domů apod.)

sloveso (Pan Novák zdraví velmi hlasitě, Petr zdraví učitele, sousedka nás zdraví každý den apod.)

Pokud v odpovědi chyběl některý z těchto významů, nemohla být bohužel odpověď uznána jako správná.

8) Jaký článek se Vám na našich stránkách nejvíce líbí? Jaký článek u nás naopak postrádáte?

Na tuto otázku prakticky neexistuje špatná odpověď, každému se líbí něco jiného, každý u nás může postrádat jiný článek. takto vypadaly některé odpovědi soutěžících:

Nejvíce se mi líbí Vánočně (na)laděný test
Líbil by se mi článek o základech českého jazyka v kostce pro cizince

a) Chytáky u psaní předpon s, z, b) Psaní velkých písmen
v názvech.

Líbí se mi článek Slavíme první narozeniny a není nic, co bych na tomto webu postrádala.

Hromadná podstatná jména - pro mě velmi přínosný
Postrádám více článků zaměřených na literaturu ( testy, které jsou z této oblasti na vašich stránkách jsou parádní, ale mohlo by jich být v budoucnu více).

Líbí se mi článek Latinské názvy v češtině. Uvítala bych článek o psaní čárek v souvětích.

líbí moc - vyjmenovaná slova + testy a rady s nástrahami
chybí - více i o slohu

Nejraději mám všeobecně triky a tipy

Mimo jiné se mi líbí i článek "Chytáky u psaní předpon s, z"
Přivítala bych článek o příčestí minulém - někdy je obtížné si uvědomit bez pravidel českého pravopisu, jestli je správně např. "zvedl se" nebo "zvednul se", někdy obojí, někdy se zase mění smysl takového slova.

Libi se mi clanek Slavime prvni narozeniny a zadny clanek, ktery bych u Vas na webu postradala, me zatim nenapada.

Všem děkuji za jejich odpovědi, určitě Vaše návrhy zohledním při výběru dalších článku, které na našich stránkách přibudou.

A nakonec to nejdůležitější - jména výherců. Náhodně vylosovanými výherci se stávají:

moja

Hela45

Oběma gratuluji a doufám, že jim výhra udělá radost.

Ostatním soutěžícím děkuji za účast v soutěži a přeji hodně štěstí v některé z dalších soutěží.

Přepis bublinkové nápovědy: