Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Chytáky v češtině: standardní, nebo standartní?

Vydáno dne 10.07.2010 od Jana Skřivánková

V dnešním chytákovém článku se podíváme na slovo standard a od něj odvozená slova. Kromě pravopisu se budeme zabývat také správnou výslovností těchto slov.

Podstatné jméno standard

Slovo standard označuje obvyklou, běžnou úroveň něčeho, ustálenou míru či podobu něčeho. Například spojení životní standard označuje určitou životní úroveň, na kterou je člověk zvyklý.

Toto podstatné jméno píšeme ve všech jeho tvarech s písmenem D na konci:

životní standard

na základě platných standardů

mezinárodní standardy

o standardech hotelů s pěti hvězdičkami

být zvyklý na určitý standard

Písmeno D bychom měli také dodržovat ve výslovnosti, ačkoliv jsme často zvyklí vyslovovat

standartu] místo
standardu]. Výslovnost D je však v mnoha tvarech velmi důležitá, protože díky tomu můžeme od sebe odlišit dvě podobná, avšak významem naprosto odlišná, slova standard a standarta.

standarta = prapor, malá vlaječka či pruh látky například s heslem nesený na tyčích v průvodu (například: prezidentská standarta)

Správně bychom tedy měli vyslovovat

standardu],
standardech] apod.

Písmeno D ve psané i mluvené podobě bychom pak měli dodržovat také ve všech od něj odvozených slovech:

přídavné jméno standardní

= obvyklý, běžný

Toto přídavné jméno píšeme a vyslovujeme ve všech tvarech také s písmenem, tedy i ve tvarech 2. a 3. stupně standardnější a nejstandardnější.

standardní řešení

standardnější/nejstandardnější postup

výrobek standardní velikosti

Shodli se na standardní výbavě vozu.

Měl zájem o standardní zařízení domu.

přídavná jména nadstandardní a nestandardní

nadstandardní = lepší než obvyklý, luxusní, lépe vybavený

nestandardní = neobvyklý, podivný

Tato přídavná jména ve všech tvarech píšeme a vyslovujeme také s hláskou D.

nestandardní chování

nadstandardní příjem

Nikdy příliš nesouhlasila s jeho nestandardním pohledem na život

příslovce standardně, nestandardně a nadstandardně

Jedná se o příslovce odvozená od přídavných jmen standardní, nestandardní a nadstandardní. Píšeme a vyslovujeme je také s písmenem D.

Standardně dodáváme zboží během dvou dní.

Choval se vždy nestandard.

nadstardandně vybavený hotelový pokoj

standardizovat, standardizace

standardizovat = uvést na běžný stav, uvádět na běžný standard, normalizovat

standardizace = proces uvádění na běžný stav (standard)

Sloveso standardizovat a podstatné jméno standardizace jsou posledními slovy, kterých se ve svém článku zmíním. I je píšeme a vyslovujeme s hláskou D, navíc měkké i po D čteme tvrdě. Správná výslovnost je tedy

standardyzovat] a
standardyzace].

standardizace životní úrovně

standardovat postup pro zpracování dat

jednání o standardizaci norem

Prodejny standardizovaly postup při reklamaci zboží.

A co slovo standarta?

Slovo standarta označující malou vlajku či fáborek nemá se slovem standard vůbec nic společného. Přesto tato dvě slova dokáží uživatele češtiny občas pěkně potrápit. Před napsáním těchto slov je tedy důležité uvědomit si, co chci vlastně říci. Pokud budu psát o vlajce, fáborku či transparentu, je naprosto správné psát slovo standarta a všechny jeho tvary s písmenem T. Pokud budu mluvit o něčem, co je běžné, normální, musím se mít vždy na pozoru a napsat (i vyslovit) hlásku D. Pokud tedy někde uvidíme například tvar standartu, musíme se nejdříve zamyslet, zda jde o tvar slova standard, nebo standarta. Někdy se může totiž stát, že tvar standart bude opravdu správně, a to v případě 2. pádu množného čísla od slova standarta. Sice je to poměrně nepravděpodobné, ale i přesto bychom se neměli učit slepě doplňovat všude písmeno D.

Na závěr

U slova standard a jeho odvozenin je potřebadávat pozor na správný pravopis i výslovnost. Vždy musíme napsat a vyslovit hlásku D, protože s hláskou T píšeme a vyslovujeme slovo standarta, které má naprosto odlišný význam.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: