Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Test: Shoda přísudku s podmětem 1

Vydáno dne 08.02.2021 od Jana Skřivánková

Test zaměřený na jednodušší případy shody podmětu s přísudkem.

Klikáním na volné šedé políčko vyberte správnou koncovku přísudku. Po vyhodnocení testu si můžete ke každé odpovědi přečíst také vysvětlení, stačí najet myší na červené/zelené políčko s odpovědí.

Kuřata se batolil _   kolem kvočny. Kvůli nehodě se na dálnici vytvořil _ v obou směrech dlouhé kolony. Na zpožděný vlak jsme čekal _   téměř hodinu. Jeho odpovědi nebyl _   příliš srozumitelné. Na obloze se objevil _ černé mraky. Diváci na konci divadelního představení tleskal _   nadšením. Sestře se v červnu narodil _   dvojčata. Byl _   jsme z té zprávy velmi smutní. České basketbalistky nepostoupil _   na OH v Pekingu do finále. Sněhuláci stál _   na svahu za domem.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: