Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Podstatná jména - skloňování ženského rodu (podvzor ulice)

Vydáno dne 22.10.2008 od Jana Skřivánková

V tomto článku si prohloubíme znalosti skloňování podstatných jmen rodu ženského. Budeme si totiž povídat o jednom méně známém podvzoru ulice. Kromě jiného se dozvíte, zda můžeme napsat bez opic, nebo bez opicí.

U vzoru růže se můžeme setkat s tím, že některá podstatná jména v 2. pádu čísla množného nejsou zakončena koncovkou -í. Tato slova se totiž neskloňují podle základního vzoru růže, ale skloňují se podle „podvzorů“ ulice a žákyně. Ty se od vzoru růže liší právě tvary v 2. pádu množného čísla. Nemusíte mít tedy strach, že byste se museli učit další dvě skloňování. V tomto článku si povíme podrobnější informace o prvním z podvzorů, a to ulice.

Čím se liší podvzor ulice

Tento podvzor je typický tím, že v 2. pádu množného čísla nemá koncovku nebo jinak řečeno má koncovku nulovou – tedy (bez) ulic. Ostatní pády v obou číslech, jak už jsem se zmínila na začátku, mají stejné tvary jako podstatná jména skloňovaná klasicky podle vzoru růže.

Která podstatná jména skloňujeme podle podvzoru ulice?

Protože se jedná o podvzor vzoru růže, musí slova splňovat dvě stejné podmínky jako každé jiné jméno skloňované podle vzoru růže. Toto odlišné skloňování se tedy týká pouze podstatných jmen ženského rodu (na jméno si ukážeme zájmenem ta). A zároveň se vztahuje pouze na ta slova z nich, která jsou zakončena na -e (holubice, popelnice, slepice, lavice a další). Podle podvzoru ulice se pak skloňují dvě skupiny slov:

Domácí jména zakončená na -ice

Do této skupiny patří například podstatná jména dělnice, holubice, jepice, lavice, krabice, malvice, mladice, oranice, popelnice, silnice, slepice, slivovice, štvanice, tržnice, vánice.

Je naplánováno slavnostní vypuštění bílých holubic.
Dvorek byl plný kvokajících slepic.
Automobil dostal smyk a narazil do nedaleko stojících popelnic.
Zabývá se studiem života jepic.
Je potřeba koupit pět nových školních lavic.

Rozhodně nemůžeme psát v 2. pádu množného čísla koncovku -í.

Nemohl mi podržet dveře, protože měl ruce plné krabicí.
Kvůli stěhování jsme se jeden den učili ve škole bez lavicí.
Na dvoře pobíhalo hejno slepicí.
Život jepicí trvá jen několik málo hodin.
Mnoho tržnicí je otevřeno i během vánočních svátků.

Slova chvíle, míle, lžíce, plíce, košile

Těchto pět slov si musíme bohužel zapamatovat bez nějakého dobře viditelného klíče. Pro lepší zapamatování doporučuji vymyslet si nějakou větu, která všechna tato podstatná jména obsahuje. V našem přehledu jsme je alespoň seřadili tak, aby se slova za sebou rýmovala, i to Vám může pomoci.

Polička byla plná vyžehlených košil.
Nebojte, bude to trvat už jen pár chvil.
Zhluboka se nadechl, aby nabral do plic co nejvíce vzduchu.
Otesánek zlomil už několik lžic.
V nohách mám už tisíc mil.

Všimněte si, že u slova chvíle v 2. pádu množného čísla došlo ke krácení samohlásky í. To samé platí pro ostatní slova z tohoto seznamu (samozřejmě kromě podstatného jména košile, které samohlásku í neobsahuje).

  • chvíle – chvil
  • míle – mil
  • lžíce – lžic
  • plíce – plic

Správně tedy píšeme:

Hana vrazila do stolu a několik lžic spadlo na zem.

Zatímco tvary v těchto větách už bezpečně rozpoznáme jako chybné.

Hana vrazila do stolu a několik lžíc spadlo na zem.
Hana vrazila do stolu a několik lžící spadlo na zem.

Pozor! Neplatí, že u těchto slov nemůžeme nikdy použít tvar s koncovkou -í. Tato koncovka se vyskytuje např. v 6. pádu jednotného čísla a tam je samozřejmě správná. Například ve větě Pod krabicí se schovávalo vyděšené kotě.

Shrnutí na závěr

V tomto článku jsme si řekli, že:

  • slova skloňovaná podle vzoru ulice nemají v 2. pádě množného čísla žádnou koncovku (bez ulic)
  • tímto způsobem skloňujeme domácí slova zakončená na -ice
  • a slova chvíle, míle, lžíce, plíce, košile

Pokud Vás zajímá, jaká slova skloňujeme podle podvzoru žákyně a jak toto skloňování vypadá, přečtěte si prosím článek Podstatná jména – skloňování ženského rodu (podvzor žákyně).


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: