Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak se neutopit ve slovesu být

Vydáno dne 24.09.2008 od Jana Skřivánková

Při psaní (nejen) slohových prací se řada z nás potýká s problémem stále se opakujícího slovesa být. V tomto článku se proto dozvíte, čím vším toto všudypřítomné sloveso můžete nahradit.

Příliš časté opakování slovesa být je jednou z nejčastějších chyb, kterých se studenti při psaní slohových prací dopouští. Časté používání je nám dáno trošku podvědomě, mnohdy si ani neuvědomujeme, že toto sloveso obsahuje klidně i více než polovina napsaných vět. Jak s tím ale bojovat? Jde to jednoduše, nebojte.

Krok první – kontrola textu

U většiny prací máme možnost napsat si text „nanečisto“. Měli bychom toho tedy patřičně využít a klidně si i několikrát po sobě napsaný text přečíst. Pokud máte pocit, že se v něm vyskytuje příliš sloves BÝT, vezměte do ruky tužku a znovu text projděte. Pokaždé když toto sloveso najdete, zakroužkujte si ho, podtrhněte vlnovkou či jinak výrazně označte. Budete tak mít lepší představu o tom, kolikrát jste dané sloveso použili a usnadní vám to orientaci při hledání fráze, kterou pak nahradíte jinou, která neobsahuje už sloveso BÝT.

Krok druhý – nahrazování

Po označení všech sloves být v textu už můžeme pokročit k samotnému nahrazování. Mnohdy stačí se jen trochu zamyslet nad tím, jak jinak danou věc vyjádřit a v hlavě se zrodí nějaká převratná myšlenka, jak původní větu přetvořit. Někdy je nutné o věci přemýšlet déle, což mnohdy kvůli časovému tlaku není možné. Je proto dobré se pohybovat v následujících oblastech:

Povolání

Věta typu Byl zedník se používá poměrně často. Jedním z důvodů jeho použití je krátkost takového vyjádření. Pokud se nám však v blízkosti této věty objeví další sloveso být, může to působit dost rušivě. Přitom lze stejnou informaci vyjádřit například větou Pracoval jako zedník. Samozřejmě často záleží na tom, jaké povolání dotyčná osoba vykonává, u některých povolání můžeme volit hned mezi několika variantami a nebrat hned první vyjádření, které nás napadne.

Je podnikatel.

Tuto větu můžeme nahradit třeba takto:

Věnuje se podnikání.
Podniká.
Vlastní obchod s elektronikou / kadeřnictví / železářství / autobazar…

Tyto věty mají navíc výhodu, že blíže specifikují, v jakém oboru daná osoba podniká a ušetří nám psaní vět typu: Je podnikatel, má stavební firmu. Lépe zní, pokud napíšeme, že podniká v oboru stavebnictví / podniká ve stavebnictví.

Také v případě dalších povolání se lze poměrně často vyhnout slovesu BÝT tím, že použijeme sloveso odvozené od vykonávaného povolání.

Je učitelem biologie a matematiky. = Učí biologii a matematiku.
Je prodavačkou v obchodu se zeleninou = Prodává v obchodě se zeleninou. / Prodává zeleninu.
Je herečka v divadle. = Hraje v divadle.

Popřípadě lze říci, že se člověk věnuje herectví, hudbě, zpěvu apod. Toto použití je vhodné především u tvůrčích povolání. Místo věty Je spisovatel, píše pro děti lze například napsat:

Věnuje se psaní knížek pro děti
Píše knížky pro děti .
Živí se psaním knih pro děti.

Fyzické a psychické stavy, vlastnosti

Jedná se o poněkud těžší část, problematickou se stává především v různých popisech a charakteristikách, kde je častý problémem i sloveso MÍT. Někdy můžeme sloveso BÝT nahradit slovesem CÍTIT. Např. Cítil jsem se ospale namísto Byl jsem ospalý. Někdy však sloveso cítit může mírně pozměnit význam věty. Je rozdíl, jestli někdo byl osamělý nebo se tak jen cítil. Pocit je přeci jen o něco subjektivnější než to, jaký člověk doopravdy je. Proto se slovesem cítit musíme zacházet opatrně.

Byl jsem unavený

Cítil jsem se unaveně.
Cítil jsem se unavený.

Někdy je kvůli změně slovesa nutné upravit celou větu či okolní text. Například můžeme vedlejší větu obsahující sloveso být nahradit větným členem stejné platnosti.

Na koncertě byl velký hluk, navzájem jsme se proto neslyšeli. = Kvůli velkému hluku jsme se na koncertě navzájem neslyšeli.

Vzhledem k tomu, že tam bylo hodně lidí, jsme se rozhodli koupit si lístky jindy. = Vzhledem k velkému počtu lidí jsme se rozhodli koupit si lístky jindy. / Kvůli velkému množství lidí jsme se rozhodli koupit si lístky jindy.

Přestože byl unavený, pomohl nám s úklidem. = I přes únavu nám pomohl s úklidem.

Pobyt na nějakém místě a věci podobné

Byl jsem tam tři dny.

Strávil jsem tam tři dny.
Moje návštěva / můj pobyt trval tři dny.
Návštěva mi zabrala tři dny.

Byl jsem u něj před týdnem.

Stavil jsem se u něj před týdnem.
Navštívil jsem ho před týdnem.
Viděl jsem ho před týdnem.

Byl jsem na dovolené v Turecku.

Strávil jsem dovolenou v Turecku.
O/ Během dovolené jsem navštívil Turecku.

Spojení se slovesem být nalezneme v češtině nesmírné množství. Dalším spojením se proto budeme určitě věnovat v některém z dalších článků.

Rada na závěr

Ve všech případů je potřeba jednat s citem a citem se zároveň řídit. Existují slovní spojení, která lze jen těžko nahradit a jejich předělávky by pak mohly působit příliš kostrbatě a nepřirozeně. Lepší, než aby se tak stalo, je ponechat ve větě sloveso být a zaměřit se na větu jinou. Jistě také není tragédie, pokud se nám dvakrát za sebou objeví sloveso být, tento článek se spíše zaměřuje na to, aby celá charakteristika nejlepšího přítele nebyla napsána pouze za pomoci slovesa být a také je trochu poukázkou na to, jak si lze s češtinou hrát.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: