Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Tipy a triky: Jak na slohovku

Vydáno dne 30.06.2009 od Jana Skřivánková

V tomto článku se dozvíte několik obecných tipů pro případ, že si nevíte rady s napsáním domácího úkolu v podobě slohové práce.

Pozor na téma a slohový útvar

držet seJednou z nejdůležitějších věcí při psaní slohovky je držet se tématu, dodržet zkrátka to, o čem má daná slohová práce být. Pokud máme psát určitý slohový útvar, musíme si dát pozor na to, abychom místo charakteristiky nepsali například vyprávění. Důležité je také uvědomit si, o čem mám vlastně psát. Zní to sice naprosto samozřejmě, ale žáci mnohdy při psaní slohové práce různými asociacemi odbočí z tématu a nakonec píší o něčem úplně jiném. Toto riziko hrozí předeším u psaní úvah, tady člověk snadno zalétne myšlenkami někam úplně jinam, než kde původně začal. Je tedy dobré mít stále v paměti, jaké téma mám pro slohovou práci zadáno, a průběžně kontrolovat, jestli se od tohoto tématu neoddaluji.

Pozor bychom si také měli dávat na dodržení určeného slohového útvaru. Tento problém se týká především rozlišení vyprávění a líčení, charakteristiky přímé a nepřímé a dalších. Název slohového útvaru bývá někdy také doplněn slůvkem subjektivní. Vtomto případě nesmíme zapomenout, že má být daná věc psána z našeho pohledu, mělo by se v ní objevit naše subjektivní cítění a pohled na danou věc či problematiku. Subjektivní líčení nějakého místa se liší od líčení objektivního například v tom, že v subjektivním bychom měli zmínit, jak na nás toto místo působí, co jsme tam zažili apod.

Pozor na čas

časPokud píšete slohovou práci rovnou ve škole, nezapomeňte si hlídat čas, abyste stihli práci nejen napsat, ale také zkontrolovat a přepsat "načisto". Dejte si pozor na to, abyste nemuseli uprostřed vyprávění děj "useknout" a rychle ho uzavřít, protože už máte málo času. Většinou je takové dodělávání narychlo na textu znát. Na přepsání si nechte dostatek času, abyste se při rychlém opisování nedopouštěli zbytečných chyb, nepřeskočili řádek nebo nemuseli škrtat.

Výběr tématu

Pokud máte možnost vybrat si z několika témat, zkuste si nejdříve všechna témata přečíst a zamyslet se nad tím, které téma je Vám sympatické (blízké). Pokud mezi tématy objevíte nějaké, které se vztahuje k Vašim zálibám (např. hodně čtete a je zde téma Můj oblíbený spisovatel/ hrdina knihy, zajímáte se o techniku a je zadáno téma Nejužitečnější vynález 20. století), vyberte si ho. Budete mít tu výhodu, že budete psát o něčem, co Vás zajímá, baví a o čem víte hodně informací. Pokud tento způsob výběru selže, zkuste se u každého tématu zamyslet, co byste o něm napsali, a pak si vyberte to, u kterého Vás toho napadalo nejvíce.

U maturitních slohových prací máte na výběr většinou téma a příslušný slohový útvar, ve kterém má být realizováno. Při výběru tedy zohledněte také to, jaký útvar se k tématu váže. Může se totiž stát, že téma Vám bude blízké, ale slohový útvar Vám nebude vyhovovat (vždy Vám při psaní dělal problémy, nejste si jistí, jak by měl správně "vypadat"). V tomto případě si raději vyberte jiné, třeba i méně přitežlivé, téma.

Příprava před samotným psaním

přípravaPsaní slohové práce je často ohlášeno nějaký čas dopředu, někdy bývá zadáváno jako domácí úkol. To Vám dává možnost na psaní práce se připravit. Využijte toho a zkuste si doma tuto přípravu udělat. Níže zmíněné rady Vám nezaberou příliš času a při psaní slohové práce Vám přijdou určitě vhod.

Zjistit si teorii k vyžadovanému slohovému útvaru

Díky tomu budete vědět, jak svůj výtvor uspořádat, co všechno musí obsahovat a v jakém pořadí, co je pro něj charakteristické... Pomůže Vám to k tomu, abyste při psaní práce "nepřeběhli" k jinému slohovému útvaru, než který je požadován.

Přečíst si nějakou práci pro inspiraci

Pokud budete mít alespoň trochu času, zkuste si přečíst vyžadovaný slohový útvar a nechte se jím inspirovat (v dnešní době najdete na internetu velké množství zpracovaných slohových prací, vznikají dokonce i knihy, které obsahují vzorové vypracování určitých témat a slohových útvarů). Přečtěte si dvě nebo i více prací, pak Vás snadněji napadne vlastní zpravání zadaného tématu. Inspirujte se klidně i chybami, kterých se podle vás dopustili jiní.

Rozhodně práce ale neopisujte, pouze se nechte inspirovat. Pokud byste takovou práci vydávali za vlastní dílo, porušujete autorská práva. I kdyby Vám dal ale autor své svolení, nic se nemění na tom, že se jedná o podvod.

Napsat si osnovu

Osnova Vám pomůže utřídit si myšlenky, načrtnete si díky ní, jak bude práce zhruba vypadat, jak se bude příběh odehrávat atd. Pokud jste ale zvyklí psát spíše volně, osnovu si předem rozhodně dělat nemusíte, nezapomeňte ji ale po dopsání do práce přidat. Ve škole se sice často zdůrazňuje psaní osnovy, pokud Vám ale tento postup nevyhovuje, nelámejte to přes koleno. Zbytečně byste ztráceli čas vymýšlením osnovy, které byste se nakonec stejně nedrželi.

Pokud si osnovu nenapíšete, zkuste se alespoň krátce zamyslet nad tím, co asi budete psát, jestli Vás k danému tématu něco napadá.

Závěrečná kontrola

kontrolaDoporučuje se vrátit se k textu spíše po delší době. Člověk ho nemá tolik "okoukaný" a spíše si všimne předtím přehlédnuté chyby (tato možnost při psaní ve škole samozřejmě odpadá). Také pomáhá přečíst si text nahlas, tento způsob zase pomůže odhalit případné nesrovnalosti v textu, zjisíte, jak vlastně text "zní".

Pozor si dejte především na časté opakování slov (riziková jsou slovesa být a mít), pravopisné chyby a čárky ve složitějších souvětích. Zkuste dát text přečíst ještě nějaké druhé osobě (může jít klidně o sourozence, rodiče, kamaráda), ta Vám může pomoci s tím, zda je ceý text jasný a srozumitelný.Využijte toho, že píšete text doma (nebo ve škole nejdříve nanečisto) a pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, v textu škrtejte, přepisujte věty apod. Pokud si nejste jistí čárkami, předělejte složitá souvětí do jednodušších. Příliš dlouhá a složitá souvětí navíc ani nepůsobí moc dobře, je proto lepší psát spíše věty kratší.

Pokud Vám připadá, že se nějaké slovo v práci často opakuje, projděte celý text znovu a vždy, když v něm narazíte na toto slovo, podtrhněte si ho. Podle toho poznáte, jak často dané slovo v práci je. Tento postup Vám také usnadní jeho nahrazování, protože ihned uvidíte, kde se slovo nachází.

Pár tipů na závěr

Mnohdy je u slohové práce důležitější kvalita než kvantita. Pří hodnocení práce tedy rozhoduje to, co jste napsali a ne kolik jste toho napsali. Samozřejmě pokud je stanovena minimální délka práce, snažte se ji dodržet.

U slohové práce, hlavně té maturitní, je důležitá také grafická úprava. Snažte se tedy psát čitelně, bez škrtanců, dodržovat okraje a oddělovat odstavce. Lépe to na vyučujícího působí.

U slohové práce se hodnotí také pravopis, proto si na něj dávejte pozor. Někteří vyučující umožňují žákům při psaní slohové práce nahlédnout do Slovníku spisovné češtiny nebo Pravidel českého pravopisu. Pokud máte tuto možnost, využijte toho. Jestliže si si nejste v něčem jistí, poraďte se s odbornou literaturou. Doporučuji v tomto případě si práci s knihami "nacvičit, prohlédnout si, co všechno v nich najdete. Práce s nimi bude pak v hodině rychlejší a efektivnější.

Úplný závěr

Tento článek obsahuje nejzákladnější rady a tipy pro psaní slohových prací. Jedná se o věci, které Vám asi mnohdy připadaly naprosto samozřejmé. Přesto si myslím, že je dobré si je před každým psaní práce zopakovat. Tento návod Vám nepomůže vyřešit problém s tím, že nevíte, co na dané téma napsat, jeho cílem je poskytnou obecné rady, které Vám při psaní slohových prací pomohou vyhnout se mnohdy zbytečným chybám.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: