Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Shoda přísudku s podmětem - nevyjádřený podmět

Vydáno dne 17.11.2008 od Jana Skřivánková

Každý si jistě pamatuje poučku, že pokud má věta nevyjádřený podmět, tak musíme automaticky psát měkké I. V tomto článku si povíme, že to tak vždy být nemusí.

Tento článek nedoporučuji žákům, kteří se shodu podmětu s přísudkem teprve začínají učit, mohl by je zbytečně zmást.

Pokud je ve větě nevyjádřený podmět, ne vždy to bezpodmínečně znamená, že správnou koncovkou v přísudku je právě měkké I. Mnohdy totiž musíme brát zřetel na kontext, který nám může také určit, jakou koncovku v přísudku musíme napsat. A co všechno nám může napovědět?

Podmět je v předchozí větě

V souvislém textu se často setkáme s tím, že je podmět vyjádřen pouze v některých větách a v dalších, které na ně navazují, už je pouze podmět nevyjádřený. V tomto případě si musíme vždy uvědomit, zda na sebe věty navazují, zda se jedná o stále ty samé osoby, a pak se podle toho řídit u přísudku.

Katka a Lenka se neměly příliš rády. Vždy, kdy se potkaly, skončilo to hádkou.
Monika a Alžběta se znají už od dětství. Jako malé si spolu často hrály a seděly spolu dokonce v jedné lavici.
Dívky uvažovaly, jak tento problém vyřešit. Bylo jasné, že se Adéla Ladě neomluví, ale zároveň tušily, že to samé platí i obráceně.

Oslovení

Věta obsahuje oslovení, které nám jasně říká, jakého rodu jsou osoby, kterých se věta týká:

Holky, co kdybyste s námi šly do kina. Děvčata, mohla byste se trochu ztišit?

Musíte si dát ale pozor na oslovení, která nám sice říkají, že se věta týká i nějaké osoby ženského rodu, ale kde nemůžeme jasně určit, že se netýká také nějaké osoby mužského životného rodu.

Holky, co kdybychom zašli do kina?

Mluvčí může být jak žena tak klidně i muž. Pouze z této věty to jednoznačně nepoznáme, proto raději volíme měkké I. Pokud by však věta byla uvozena tak, že bychom věděli, že je mluvčím také žena, napíšeme jednoznačně tvrdé Y:

Zuzka řekla: “Holky, co kdybychom šly do kina?”.

Pokud by ale mluvčím byl muž, musíme napsat měkké I, protože předpokládáme, že i on do toho kina půjde.

Michal řekl: “Holky, co kdybychom zašli do kina?”.

Mimotextový kontext

I když to zní možná velmi složitě, jedná se v podstatě o okolnosti, které víme my jako mluvčí, ale v textu napsány nejsou. Tento případ není příliš použitelný v testech ve škole, ale má velké uplatnění v naší běžné komunikaci. Uplatníme ho např. když dívka píše dívce smsku, jestli půjdou večer do divadla nebo třeba na pizzu:

Co kdybychom zašly na pizzu? Už jsme se dlouho neviděly, nechceš někam zajít?

V obou případech je jasné, že na pizzu, do kina, do restaurace půjdou právě jen dvě dívky – dívka, která píše smsku, e-mail a ta, které je text určen. Jasně také vylučuje přítomnost jakéhokoli muže. Pokud by chtěla dívka pozvat do restaurace svou kamarádku a i třeba jejího přítele, musela by napsat I měkké :)

Závěr

Některá tato pravidla nelze uplatnit při psaní testu z českého jazyka. Tam se většinou nacházej samostatně stojící věty, které moc nepřejí hlubšímu přemýšlení o kontextu. Můžete je ale často uplatnit při běžné komunikaci a také částečně slouží k tomu, abychom si uvědomili, jak může koncovka v přísudku ovlivnit význam celé věty. Zároveň tento článek trošku slouží k tomu, abychom se nebáli o jazyku více přemýšlet.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: