Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Jak poznat předponu vy-/vý-

Vydáno dne 10.01.2009 od Jana Skřivánková

Jak poznat, zda se jedná ve slově o předponu -vy, nebo ne.

Pokud si nejste jistí, jestli se jedná ve slově o předponu vy-, nebo jestli je skupina vi součástí slovního základu, zkuste

1. skupinu vi/vy ze slova odtrhnout 2. nahradit ji jinou předponou

Pokud odtrhneme od slova skupinu vy a vznikne nám slovo, které dává smysl, jedná se o předponu vy-, vý- a ve slově píšeme tvrdé Y. Kromě toho je také dobré zkusit nahradit skupinu vy nějakou jinou předponou. Pokud to jde a vzniknou nám slova, která existují, jedná se opět o předponu a do slova napíšeme tvrdé Y. Doporučuji vyzkoušet u každého slova oba postupy, protože někdy se může stát, že po odtržení předpony vy-, vý- vznikne slovo, které neznáme a my se zbytečně dopustíme při psaní slova chyby.

Pokud odebereme ze slova výloha skupin vý, vznikne nám slovo loha, které nic neznamená. Stačí ale zaměnit vy za jinou předponu a vznikne nám například záloha, úloha. Tedy slova, která dávají smysl a která známe.

Pokud ale přidáme jinou předponu, smysl hned má. Určitě je také dobré vyzkoušet co nejvíce předpon a nezůstat jen u jedné. Můžeme totiž vybrat zrovna tu, která není vhodná.

Pokud vyměníme ve slově východ předponu vý- například za předponu u- vznikne nám slovo uchod, které neexistuje. S jinými předponami ale získáme už smysluplná slova (například záchod, příchod, odchod).

Pamatujte si tedy, že nejdříve zkusíme odtrhnou skupinu vy- a poté ji nahradíme několika různými předponami (před-, za-, u-, v-, na-, do-, od-, pří- a mnoho dalších).

Další příklady

Vyhrál

Po odtržení skupiny vy- nám vznikne slovo hrál. Slovo tedy dává i nadále nějaký smysl. Místo vy- můžeme dát například i předponu za- (Zahrál to opravdu dobře.) nebo při- (Přihrál míč nejblíže stojícímu hráči.). Skupina vy je tedy opravdu předponou a ve slově vyhrát píšeme tvrdé Y.

Vybral

Pokud odpojíme skupinu vy, vznikne nám slovo bral (Bral to na lehkou váhu.) Můžeme také říci, že něco někomu dalo opravdu zabrat nebo že si někdo nabral příliš mnoho práce a teď nestíhá. V tomto slově se tedy znovu jedná o předponu vy-.

Vyléčený

Pokud odebereme skupinu vy, dává slovo pořád smysl. Pokud je někdo nemocný, musí být léčený do té doby, než je vyléčený. Navíc si můžeme pomoci tím, že přídavné jméno léčený je příbuzné ke slovu vyléčit, ze kterého nám po odebrání předpony vy-, zbude běžně používané léčit. Opět se tedy jedná o předponu vy-.

U některých slov je odhalení předpony vy-, vý- o něco těžší. Může se totiž stát, že přestože odtrhneme ze slova skupinu vy-, vý- a nahradíme ji jinou předponou, nevznikne nám žádné smysluplné slovo. Přesto se může jednat o slovo obsahující předponu vy-, vý-. U těchto slov ale postačí, pokud si uvědomíme, co vlastně znamenají a s jakými dalšími slovy souvisejí.

Výtěžek

Pokud oddělíme skupinu vi/vy, tak nám vznikne slovo těžek. Takové slovo nic neznamená. Nepomůže nám ani to, když před něj dáme nějakou jinou předponu – slova zátěžek nebo nátěžek neexistují. Přesto musíme napsat tvrdé Ý. Proč? U některých slov si musíme uvědomit, jak vlastně vznikla. Podstatné jméno výtěžek nejspíše vzniklo ze slovesa vytěžit a to zase vzniklo pomocí předpony vy- ze slovesa těžit. Pokud si uvědomíme tyto souvislosti, snadno zjistíme, že se, ač to tak zprvu třeba nevypadalo, jedná skutečně o předponu vý-.

Významný

U některých slov se opravdu může na první pohled zdát, že předponu vy-/vý- neobsahují. Pokud si například u slova významný odtrhneme skupinu vý, vznikne nám slovo znamný. To nic neznamená a mohli bychom si tedy říct, že se prostě o předponu nejedná. Když se ale zamyslíme nad významem slova významný, zjistíme, že vzniklo odvozením ze slova význam. A pokud má něco nějaký význam, tak to pro někoho něco znamená. Pokud si tyto vztahy uvědomíme, zjistíme, že toto slovo obsahuje předponu vý-, ačkoli to tak na první pohled nevypadalo. Je proto dobré se krátce zamyslet nad významem každého slova, než s určitostí rozhodneme, že se nejedná o předponu vy-, vý-.

Správně určit předponu vy-, vý- patří mezi velmi těžké úkoly. Nic si z toho nedělejte, pokud se Vám to hned pokaždé nepodaří. Důležité je to zkoušet a nepolevovat. Výsledky se jistě brzy dostaví.


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: