Moje čeština

Čeština nemusí být nuda

Internetová jazyková příručka

Vydáno dne 22.01.2009 od Jana Skřivánková

Tento týden byla oficiálně spuštěna nová jazyková příručka Ustavu pro jazyk český. Příručka je bohatým zdrojem informací o pravidlech české mluvnice a navíc je její součástí také slovník, který Vám rozhodně usnadní psaní problematických slov.

Tato příručka je dalším projektem Akdemie věd, o kterém si budeme povídat (poprvé jsem Vám představovala Slovník české literatury 2. pol. 20. století).Tentokrát se jedná o dílo pracovníků Jazykové poradny na internetu. Příručka je rozhodně velkým pomocníkm ve studiu české mluvnice, zároveň se jedná o ojedinělý projekt v rámci internetu. Jak již je řečeno výše, příručka je rozdělena na dvě části - slovníkovou a výkladovou.

Slovník

Klady

Kompletní vyskloňování slova

U každého slova, které zadáte do vyhledávání, se Vám objeví tabulka se všemi správnými tvary ve všech pádech. U sloves se Vám samozřejmě zobrazí vyčasování včetně přechodníků a příčestí. U přídavných jmen a příslovcí najdete jejich 2. a 3. stupeň.

slovníkslovník2

Díky této funkci si můžete snadno ověřit správnost většiny tvarů podstatných jmen a sloves.

Dělení slova

U každého slova je také graficky zobrazeno jeho dělení na slabiky.

Odkazy na výkladovou část

U většiny hledaných výrazů se Vám také zobrazí odkazy na články výkladové příručky, které s daným slovem nějakým způsobem souvisejí. Například u podstatného jména bidlo nalezneme odkazy na články Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 6. p. j. č. a Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 2. p. mn. č. Odkazy tak poskytují v podstatě vysvětlení různých odchylek a výjimek. Často se také dozvíte stylistické rozdíly v použití toho či onoho tvaru slova. Poučky jsou však spíše obecné, rozhodně zde nenaleznete kompletní seznam slov, na která výjimka platí. Po kliknutí na odkaz se Vám otevře přísušná část výkladové příručky.

Všestranné informace o hledaném slovu

Kromě výše uvedených informací naleznete u většiny hesel také informace o rodu podstatných jmen. Přečíst si můžete také příkladové věty a ustálená spojení slov, která hledaný výraz obsahují (přísloví, rčení). Informace se samozřejmě u jednolivých hesel liší, záleží na tom, jakého slovního druhu slovo je. Pokud spadá hledané slovo do více rodů (např. slovo kyčel), nabídne Vám slovník obě možnosti.

Snadné a rychlé vyhledávání, dostupnost slovníku

 

V čem všem mi slovník pomůže?

Je toho opravdu hodně. Můžete v něm klasicky vyhledávat různá slova a ověřovat si jejich pravopis (ověříte si, zda máte psát slovo s i/y, s/z apod.). Můžete si v něm také ověřovat správnost různých tvarů daného slova v pádě apod. Spisovný tvar nemusíte tedy už odvozovat na základě obecných pravidel, pouze si ho vyhledáte v tabulce. Díky tomuto slovníku také snadno zjistíte rod podstatného jména nebo nepřímo, pomocí odkazů na články, slovesnou třídu.Slovník vám také pomůže s dělením slov

Nevýhody

U sloves nejsou přímo napsány třídy, podle kterých se časují. U slov také nejsou uvedeny slovní druhy.

Výkladová část

V této části se můžeme pohybovat dvěma způsoby - vyhledáváním nebo výběrem konkrétní oblasti mluvnice. Vyhledávání je dobré, pokud hledáte spíše konkrétní informaci, druhý způsob zase pomůže v případě, že hledáte spíše obecné poučení o nějakém jevu. Výkladová část obsahuje tyto sekce:

Pravopis

Zde naleznete články o vyjmenovaných slovech, psaní s/z, dělení slov, psaní n/nn apod.

Pravopis - interpunkce

Psaní čárek ve větách jednoduchých i souvětích, psaní dvojtečky, závorek apod.

Pravopis - velká písmena

Vše o psaní velkých písmen

Tvarosloví - podstatná jména

Číslo, rod, životnost podstatných jmen

Skloňování obecných jmen

Články zaměřené především na podstatná jména, která majá více množných tvarů pro jeden pád, a na odchylky ve skloňování.

Skloňování osobních jmen

Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí

Tvarosloví - přídavná jména

Např. stupňování přídavných jmen

Tvarosloví - slovesa

Časování sloves jednotlivých tříd

Slovotvorba

Přechylování, tvoření jmen obyvate různých míst, tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných apod.

Zkratky, značky, čísla a číslovky

Psaní římských číslic, které roky patří do 80. let, značky měn, pořadí akademických titulů apod.

Dopisy a grafická úprava písemností

Jaká je správná grafická úprava dopisu či e-mailu, jak napsat správně adresu atd.


Lingvistické pojmy a ostatní

Definice několika používaných lingvistických pojmů jako je úzus, kodifikace nebo třeba spisovné jazykové prostředky

 

Popsat, co všechno najdete v tété příručce, by trvalo několik dní a článek by byl tak dlouhý, že by se nikomu ani nechtěl číst :) Podrobné prozkoumání článků nechám tedy na Vás. Pojďme se ale ještě podívat alespoň na to, jak články vypadají.

Na úvodní stránce se Vám zobrazí základní sekce Jazykové příručky. Každou z těchto sekcí můžete rozevřít tím, že na ni kliknete myší. Po kliknutí se Vám zobrazí všechny články, které do dané oblasti spadají. Já si pro ukázku vybrala sekci Pravopis - interpunkce.

výklad

Pro otevření konkrétního článku či pravidla stačí myší kliknout na text zobrazit. Většina článků je ještě rozdělena na různé kapitoly a podkapitoly. První kapitolou bývá většinou obecné poučení, další kapitoly se pak věnují konkrétnějším případům. Pokud Vás zajímá jen určitá kapitola a nechce se Vám článek číst celý, stačí opět jen kliknout na vybranou kapitolu a ta se Vám zobrazí.

výklad2

Shrnutí

Internetová jazyková příručka je opravdu velkolepým projektem. Najdete zde mnoho užitečných informací z oblasti české mluvnice. Vše je navíc pod taktovkou Ústavu pro jazyk český, takže máte jistotu, že čerpáte důvěryhodné informace. Díky tomu, že je celá příručka na internetu, je snadno dostupná v kteroukoli dobu. Může být navíc také pravidelně aktualizována a měla by tedy lépe reagovat na změny v systému. Velmi snadné je také vyhledávání. Jedinou nevýhodou je, že některé články o gramatice jsou psány příliš odborně. Poměrně často je zde použito cizích a odborných výrazů, text je občas složitější. Jednoduše řečeno příručka je často psána příliš akademickým jazykem.

 


Čeština s maňásky

Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

Vyzkoušet zdarma Češtinu s maňásky

Verze pro tisk

Články ze stejné rubriky: